Мод показващ последна активност на потребител

Отваряме файла :

includes/usercp_viewprofile.phpи намираме този ред:

<?phpдобавяме след него

// This file modified for Add Last User Visit Date to User Profiles 1.1.0намираме този ред:

$posts_per_day = $profiledata['user_posts'] / $memberdays;добавяме след него:

// Add Last User Visit Date to User Profiles - Begin Code Addition
//

$last_visit_time = (!empty($profiledata['user_lastvisit'])) ? create_date($board_config['default_dateformat'], $profiledata['user_lastvisit'], $board_config['board_timezone']) : $lang['Never'];

//
// Add Last User Visit Date to User Profiles - End Code Addition
//------------------------------------------------------------------------------

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#
'L_AVATAR' => $lang['Avatar'],

#
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
#

//------------------------------------------------------------------------------
// Add Last User Visit Date to User Profiles - Begin Code Addition
//
'L_LAST_VISITED' => $lang['Last_Visited'],
'LAST_VISIT_TIME' => $last_visit_time,
//
// Add Last User Visit Date to User Profiles - End Code Addition
//------------------------------------------------------------------------------отваряме този файл:

language/lang_bulgarian/lang_main.php


намираме този ред:

<?phpдобавяме след него:

// This file modified for Add Last User Visit Date to User Profiles 1.1.0намираме този ред:

//
// That's all, Folks!
// -------------------------------------------------и прибавяме преди него:

// Add Last User Visit Date to User Profiles - Begin Code Addition
//
$lang['Last_Visited'] = 'Последно посетил';
$lang['Never'] = 'Никога';
//
// Add Last User Visit Date to User Profiles - End Code Addition
//------------------------------------------------------------------------------отваряме този файл:

templates/subSilver/profile_view_body.tpl


намираме този ред:

<table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center">прибавяме преди него:

<!-- This file modified for Add Last User Visit Date to User Profiles 1.1.0 -->намираме този ред:


<tr>
<td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="gen">{L_INTERESTS}:</span></td>
<td> <b><span class="gen">{INTERESTS}</span></b></td>
</tr>прибавяме след него:


<tr>
<td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="gen">{L_LAST_VISITED}:</span></td>
<td> <b><span class="gen">{LAST_VISIT_TIME}</span></b></td>
</tr>Е па то това е баце.Друго нема Smile


ДЕМО


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /