MOD за ъплоадване на image
Първо изтеглете това от ТУК
#-----[ Копирайте ]------------------------------------------
#
Копирайте addform.html в главната директория на форума
#
#-----[ Отворете файла ]---------------------------------------------
#
posting.php

#
#-----[ Намерете ]---------------------------------------------
#
'L_DELETE_POST' => $lang['Delete_post'],

#
#-----[ СЛЕД това прибавете ]---------------------------------------------
#
'L_ADD_IMAGE' => $lang['Add_image_to_post'],

#
#-----[ отворете ]---------------------------------------------
#
language/вашият език/lang_main.php

#
#-----[ намерете ]---------------------------------------------
# (В края)
?>

#
#-----[ преди това прибавете ]---------------------------------------------
#
$lang['Add_image_to_post'] = 'Add image to post';
(понякога става и без това отгоре)
#
#-----[ отворете ]---------------------------------------------
#
templates/вашият темплейт/posting_body.tpl

#
#-----[ намерете ]---------------------------------------------
#
<textarea name="message" rows="15" cols="35" wrap="virtual" style="width:450px" tabindex="3" class="post" onselect="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);">{MESSAGE}</textarea>

#
#-----[ вътре в това по горе намерете ]------------------------------------------
#
</textarea>

#
#-----[ прибавете след него ]------------------------------------------
#
<br /><span class="genmed"><a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('http://www.postimage.org/index.php?mode=phpbb&tpl=.&forumurl=' + escape(document.location.href), '_imagehost', 'resizable=yes,width=500,height=400');return false;">{L_ADD_IMAGE}</a></span>

#
#-----[ SAVE/CLOSE и сте готови ]------------------------------------------
#


DEMO:

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /