ФТП Логин

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html><head><title>Вход в FTP сървъра</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
function Login(form) {
var username = form.username.value;
var password = form.password.value;
var server = form.server.value;
if (username && password && server) {
var ftpsite = "ftp://" + username + ":" + password + "@" + server;
window.location = ftpsite;
}
else {
alert("Моля въведете вашето потребителско име, парола и адреса на FTP сървъра.");
}
}
// End -->
</script></head><body bgcolor="#000000">

<center>
<form name="login">
<table align="left" border="1" bordercolor="#666666" cellpadding="3" width="321">
<tbody><tr>
<td colspan="2" align="center"><b>
<h2><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Вход
в FTP сървъра:</font></h2>
</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="92"><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Потребителско име:</font></td>
<td width="205"><input name="username" size="20" type="text"></td>
</tr>
<tr>
<td><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Парола:</font></td>
<td><input name="password" size="20" type="password"></td>
</tr>
<tr>
<td><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Сървър:</font></td>
<td><tt><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">ftp://</font></tt>
<input name="server" size="20" type="text"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
<input value="Вход!" onclick="Login(this.form)" type="button"></td>
</tr>
</tbody></table>
</form>
</center>


<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="left">.</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"> </p>
<p align="center"><font color="#999999" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><em>Популярни ftp сървъри:</em></font></p>
<p align="center"><font color="#999999" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Ако
знаете адреси на други български или чуждестранни сървъри моля пишете ми на
viplove@data.bg за да бъдат вписани в списъка по-долу, както и разяснение дали
изискват потребителско име и парола.</font></p>
<p align="center"><font color="#999999" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">За
да се сдобиете с потребителско име и парола за сървър petrov43a.ddns.homelan.bg
моля пуснете свойте заявки на горепосочения мейл, като бъдат придружени с желаното
от вас потребителско име и парола!</font></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="45%">
<tbody><tr>
<td width="33%"><font color="#999999" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">petrov43a.ddns.homelan.bg</font></td>
<td width="67%"><font color="#999999" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><em>Изисква се потребителско име и парола</em></font></td>
</tr>
<tr>
<td><font color="#999999" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">store1/2/3.data.bg</font></td>
<td><font color="#999999" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><em>Изисква
се потребителско име и парола</em></font></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody></table>
<p align="center"> </p>
</body></html>
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /