последните 5 регистрирани юзери
Този мод показва последните 5 регистрирани потребителя във вашия форум :)

отворете файла:

index.php (намира се в главната директория на форума)

намерете следния код:

//
// Start output of page
//


Преди него добавете:

//
// last 5 registered users by emrag
//
$last_5_users = $lang['Newest_users'];

$sql = "SELECT user_id, username, user_regdate
FROM " . USERS_TABLE . "
WHERE 1
ORDER BY user_regdate DESC LIMIT 5";

if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query users', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
if ( $last_5_users == $lang['Newest_users'] )
{
$last_5_users .= '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><b>' . $row['username'] . '</b></a>';
}
else
{
$last_5_users .= ', <a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><b>' . $row['username'] . '</b></a>';
}
}
//
// last 5 registered users by emrag
//после намирате следния ред:

'NEWEST_USER' => sprintf($lang['Newest_user'], '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$newest_uid") . '">', $newest_user, '</a>'),


ЗАМЕНЯТЕ го със следното:

'NEWEST_USER' => $last_5_users,след това отворете файла:

language/lang_english/lang_main.php

намерете:

?>


преди него добавете:

$lang['Newest_users'] = 'Last <b>5</b> registered users: ';ето скрийн шот с това което трябва да се получи:

При проблеми и въпроси питайте ТУК


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /