форма за регистрация и логин в index-a
С този мод посетителите на вашият форум ще имат възможността да се регистрират в index-a Smile

Първия файл който трябва да промените е:

templates/името на вашия темплейт/index_body.tpl

Намерете следния код:

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" align="center">
<tr>
<td align="left" valign="bottom"><span class="gensmall">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->


Преди него добавете:

<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr valign="top">
<td>След това във същия файл намерете:

<td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
</tr>
</table>


След него добавете:

</td>
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<td width="150">
<form method="post" action="profile.php">
<br><br> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" class="forumline">
<tr>
<td height="28" class="catHead"> Quick Register</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center" class="gensmall">Username :<br>
<input type="text" class="post" name="username" size="10" value="" />
<br>
e-mail address :<br>
<input type="text" class="post" name="email" size="10" value="" />
<br>
Password :<br>
<input type="password" class="post" name="new_password" size="10" value="" />
<br>
Password Confirm :<br>
<input type="password" class="post" name="password_confirm" size="10" value="" />
<br>
<input type="hidden" name="viewemail" value="1" />
<input type="hidden" name="viewemail" value="0" checked="checked" />
<input type="hidden" name="hideonline" value="1" />
<input type="hidden" name="hideonline" value="0" checked="checked" />
<input type="hidden" name="notifyreply" value="1" />
<input type="hidden" name="notifyreply" value="0" checked="checked" />
<input type="hidden" name="notifypm" value="1" checked="checked" />
<input type="hidden" name="notifypm" value="0" />
<input type="hidden" name="popup_pm" value="1" checked="checked" />
<input type="hidden" name="popup_pm" value="0" />
<input type="hidden" name="attachsig" value="1" checked="checked" />
<input type="hidden" name="attachsig" value="0" />
<input type="hidden" name="allowbbcode" value="1" checked="checked" />
<input type="hidden" name="allowbbcode" value="0" />
<input type="hidden" name="allowhtml" value="1" />
<input type="hidden" name="allowhtml" value="0" checked="checked" />
<input type="hidden" name="allowsmilies" value="1" checked="checked" />
<input type="hidden" name="allowsmilies" value="0" />
<input type="hidden" name="dateformat" value="D M d, Y g:i a" maxlength="14" class="post" />
<input type="hidden" name="mode" value="register" />
<input type="hidden" name="agreed" value="true" />
<input type="hidden" name="coppa" value="0" />
<input type="submit" name="submit" value="Submit" class="liteoption" />
</div></td>
</tr>
</table>
</form>

<form method="post" action="{S_LOGIN_ACTION}">
<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
<tr>
<td height="25" class="catHead"> Login</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{L_USERNAME}:<br>
<input class="post" type="text" name="username" size="10" />
<br>
{L_PASSWORD}:<br>
<input class="post" type="password" name="password" size="10" />
<br>
Auto Login :
<input class="text" type="checkbox" name="autologin" />
<br>
<input type="submit" class="mainoption" name="login" value="{L_LOGIN}" />
</span> </td>
</tr>
</table>
</form>

</td>
<!-- END switch_user_logged_out -->
</tr>
</table>


Пак във същия файл намерете и изтриите следния код:


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<form method="post" action="{S_LOGIN_ACTION}">
<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
<tr>
<td class="catHead" height="28"><a name="login"></a><span class="cattitle">{L_LOGIN_LOGOUT}</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1" align="center" valign="middle" height="28"><span class="gensmall">{L_USERNAME}:
<input class="post" type="text" name="username" size="10" />
{L_PASSWORD}:
<input class="post" type="password" name="password" size="10" />
{L_AUTO_LOGIN}
<input class="text" type="checkbox" name="autologin" />

<input type="submit" class="mainoption" name="login" value="{L_LOGIN}" />
</span> </td>
</tr>
</table>
</form>
<!-- END switch_user_logged_out -->Запаметете промените и сте готови Smile

Цъкнете ТУК за да видите скрийншот на мода Cool


При проблеми и въпроси питайте ТУК/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /