Галерия за PHPBB
Привет Smile

Ще ви представя мод с който ще се сдобиете с галерия за вашия PHPBB форум Cool
Нека да започнем с първите стъпки на поставянето на мода.

Първото което трябва да направите е да изтеглите папкат phpbb_root с необходимите файлове.
Можете да го направите като цъкнете ТУК (ако с еднократно цъкане файла не започне да се сваля натиснете дясното копче на мишката и Save as...)

Разархивирайте файла.
Копирайте файловете и папките от вече разархивираната папка phpbb_root във главната директория на форума.
Когато ви попита дали да замени файловете дайте Yes.

Влезте в базата данни на форума и чрез бутона SQL добавете следния код:

CREATE TABLE phpbb_album (
pic_id int(11) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
pic_filename varchar(255) NOT NULL,
pic_thumbnail varchar(255),
pic_title varchar(255) NOT NULL,
pic_desc text,
pic_user_id mediumint(8) NOT NULL,
pic_username varchar(32),
pic_user_ip char(8) NOT NULL DEFAULT '0',
pic_time int(11) UNSIGNED NOT NULL,
pic_cat_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1',
pic_view_count int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
pic_lock tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
pic_approval tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1',
PRIMARY KEY (pic_id),
KEY pic_cat_id (pic_cat_id),
KEY pic_user_id (pic_user_id),
KEY pic_time (pic_time));

CREATE TABLE phpbb_album_rate (
rate_pic_id int(11) UNSIGNED NOT NULL,
rate_user_id mediumint(8) NOT NULL,
rate_user_ip char(8) NOT NULL,
rate_point tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL,
KEY rate_pic_id (rate_pic_id),
KEY rate_user_id (rate_user_id),
KEY rate_user_ip (rate_user_ip),
KEY rate_point (rate_point));

CREATE TABLE phpbb_album_comment (
comment_id int(11) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
comment_pic_id int(11) UNSIGNED NOT NULL,
comment_user_id mediumint(8) NOT NULL,
comment_username varchar(32),
comment_user_ip char(8) NOT NULL,
comment_time int(11) UNSIGNED NOT NULL,
comment_text TEXT,
comment_edit_time int(11) UNSIGNED,
comment_edit_count smallint(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
comment_edit_user_id mediumint(8),
PRIMARY KEY(comment_id),
KEY comment_pic_id (comment_pic_id),
KEY comment_user_id (comment_user_id),
KEY comment_user_ip (comment_user_ip),
KEY comment_time (comment_time));

CREATE TABLE phpbb_album_cat (
cat_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
cat_title varchar(255) NOT NULL,
cat_desc text,
cat_order mediumint(8) NOT NULL,
cat_view_level tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '-1',
cat_upload_level tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
cat_rate_level tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
cat_comment_level tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
cat_edit_level tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
cat_delete_level tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '2',
cat_view_groups varchar(255),
cat_upload_groups varchar(255),
cat_rate_groups varchar(255),
cat_comment_groups varchar(255),
cat_edit_groups varchar(255),
cat_delete_groups varchar(255),
cat_moderator_groups varchar(255),
cat_approval tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (cat_id),
KEY cat_order (cat_order));

CREATE TABLE phpbb_album_config (
config_name varchar(255) NOT NULL,
config_value varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (config_name));

INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('max_pics', '1024');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('user_pics_limit', '50');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('mod_pics_limit', '250');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('max_file_size', '128000');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('max_width', '800');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('max_height', '600');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('rows_per_page', '3');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('cols_per_page', '4');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('fullpic_popup', '1');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('thumbnail_quality', '50');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('thumbnail_size', '125');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('thumbnail_cache', '1');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('sort_method', 'pic_time');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('sort_order', 'DESC');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('jpg_allowed', '1');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('png_allowed', '1');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('gif_allowed', '0');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('desc_length', '512');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('hotlink_prevent', '0');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('hotlink_allowed', 'smartor.is-root.com');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('personal_gallery', '0');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('personal_gallery_private', '0');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('personal_gallery_limit', '10');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('personal_gallery_view', '-1');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('rate', '1');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('rate_scale', '10');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('comment', '1');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('gd_version', '2');
INSERT INTO phpbb_album_config VALUES ('album_version', '.0.54');Сега следва да промените няколко файла.

Първия е:

includes/page_header.php


Намерете следния ред:

'U_GROUP_CP' => append_sid('groupcp.'.$phpEx),


След него добавете:

'L_ALBUM' => $lang['Album'],
'U_ALBUM' => append_sid('album.'.$phpEx),Отворете файла:

viewonline.php (който се намира в главната папка на форума)

Намерете следния код:

case PAGE_FAQ:
$location = $lang['Viewing_FAQ'];
$location_url = "faq.$phpEx";
break;След него добавете:

case PAGE_ALBUM:
$location = $lang['Album'];
$location_url = "album.$phpEx";
break;След това отворете файла:

admin/index.php

Кода който трябва да намерите го има на 2 места:

case PAGE_FAQ:
$location = $lang['Viewing_FAQ'];
$location_url = "index.$phpEx?pane=right";
break;


Сега трябва да добавите този код и на двете места:


case PAGE_ALBUM:
$location = $lang['Album'];
$location_url = "index.$phpEx?pane=right";
break;Отворете файла:


templates/името на вашия темплейт/overall_header.tpl

Намерете следния код:

<td align="center" width="100%" valign="middle"><span class="maintitle">{SITENAME}</span><br /><span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br /> </span>
<table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0">
<tr>
<td align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="mainmenu">След него добавете:

<a href="{U_ALBUM}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_album.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_ALBUM}" hspace="3" />{L_ALBUM}</a>


Следващия файл който трябва да промените е:

templates/името на вашия темплейт/Името на вашия темплейт.cfg

намерете кода:

?>


Преди него добавете:

$images['upload_pic'] = "$current_template_images/{LANG}/upload_pic.gif";
$images['no_thumbnail'] = "$current_template_images/nothumbnail.jpg";


Отворете файла:

includes/usercp_viewprofile.php


Намерете кода:

'U_SEARCH_USER' => append_sid("search.$phpEx?search_author=" . $u_search_author),


След него добавете:

'U_PERSONAL_GALLERY' => append_sid("album_personal.$phpEx?user_id=" . $profiledata['user_id']),
'L_PERSONAL_GALLERY' => sprintf($lang['Personal_Gallery_Of_User'], $profiledata['username']),


Отворете файла:

templates/името на вашия темплейт/profile_view_body.tpl

Намерете кода:

<a href="{U_SEARCH_USER}" class="genmed">{L_SEARCH_USER_POSTS}</a>


След него добавете:

<br /><a href="{U_PERSONAL_GALLERY}" class="genmed">{L_PERSONAL_GALLERY}</a>


Отворете файла:

language/lang_english/lang_main.php

Намерете следния код:

//
// Errors (not related to a
// specific failure on a page)
//
$lang['Information'] = 'Information';
$lang['Critical_Information'] = 'Critical Information';


Преди него добавете:

//
// Photo Album Addon v2.x.x by Smartor
//
$lang['Album'] = 'Album';
$lang['Personal_Gallery_Of_User'] = 'Personal Gallery of %s';


Край.

Ето и форума на който бе тестван мода: ДЕМО

При проблеми и въпроси питайте ТУК/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /