мод който показва баннатите потребители
Първия файл който трябва да промените е:

index.php (намира се в главната директория на форума)

Намерете кода:

$is_auth_ary = auth(AUTH_VIEW, AUTH_LIST_ALL, $userdata, $forum_data);


След него добавете:

// banlist mod

$sql = "SELECT b.ban_userid, u.username, u.user_id
FROM " . BANLIST_TABLE . " b, " . USERS_TABLE . " u
WHERE b.ban_userid = u.user_id
ORDER BY u.username";

if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query ban information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$user_bans = array();
while ( $banrow = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$user_bans[] = '<a href="' .$banrow['username'].'" class="gensmall">' . $banrow['username'] . '</a>';
}

$bans = (!empty($user_bans)) ? sprintf($lang['bannee'],implode(', ',$user_bans)) : $lang['ban_none'];Пак в същия файл намерете:

'FORUM_LOCKED_IMG' => $images['forum_locked'],


След него добавете:

'BANS' => $bans,


Отворете файла:

language/вашия език/lang_main.php

Намерете следното:

//
// That's all, Folks!
// -------------------------------------------------


Преди него добавете:

// ban list
$lang['ban_none'] = 'Баннати потребители: No Users Are Currently Banned';
$lang['bannee'] = 'Баннати потребители: %s';Последния файл който трябва да промените е:

templates/името на вашия темплейт/index_body.tpl


Намерете кода:

<br />{LOGGED_IN_USER_LIST}


След него добавете:

<br />{BANS}


Запаметете промените и сте готови :)

ДЕМО

При проблеми и въпроси питайте тук

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /