показва колко мнения са написани в последните 24 часа
Този мод ще изпише в онлайн бара колко мнения са написали потребителите в последните 24 часа Smile

Отворете файла:

index.php (намира се в главната директория на форума)

Намерете:

$total_posts = get_db_stat('postcount');


След него добавете:

$posts_last_24 = get_db_stat('last24');Намерете кода:

else
{
$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_total'];
}


След него добавете:

$l_posted_last_24_hours = $lang['Posted_last_24_hours'];


Пак в същия файл намерете:

'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_total_post_s, $total_posts),


След него добавете:

'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_posted_last_24_hours, $posts_last_24),Отворете файла:

includes/functions.php


Намерете кода:

case 'postcount':
case 'topiccount':
$sql = "SELECT SUM(forum_topics) AS topic_total, SUM(forum_posts) AS post_total
FROM " . FORUMS_TABLE;
break;


След него добавете:

case 'last24':
$sql = "SELECT COUNT(post_id)
FROM " . POSTS_TABLE . "
WHERE post_time > UNIX_TIMESTAMP() - 86400";
break;


Намерете кода:

case 'topiccount':
return $row['topic_total'];
break;


След него добавете:

case 'last24':
return $row['COUNT(post_id)'];
break;Отворете файла:

language/вашия език/lang_main.php

Намерете кода:

$lang['Posted_article_total'] = 'Our users have posted a total of <b>%d</b> article'; // Number of posts


След него добавете:

$lang['Posted_last_24_hours'] = 'Потребителите са написали <b>%d</b> пост/а в последните 24 часа'; // Number of posts in last 24 hours


Запаметете промените и сте готови.


ДЕМО

При проблеми с мода пишете тук

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /