PHP - Прост брояч на импресии
Едно елементарно броячче без база данни.
Като за начало създаваме
broqch.txt
И записваме следния скрипт в broqch.php
<?php
$broqch = ("broqch.txt");
$impresii = file($broqch);
//+ 1 посещение
$impresii[0]++;
$fp = fopen($broqch , "w");
fputs($fp , "$impresii[0]");
fclose($fp);
//извежда резултата
echo $impresii[0];
?>

... Щях да забравя borqch.txt трябжва да е на "chmod 777 broqch.txt" на сървърно ниво"
После си инклудвата в индекса на странциата примерно ето това:

<?php
echo "Имаме "; include ("broqch.php"); echo " посещения.";
?>

Естествено имената на файловете ви могат да са скакви и трябва да са в една директория :)

Урока е писан специално за http://www.web-tourist.net !


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /