Смяна на цвета на фона.
За да се промени цвета на фона трябва да се използват свойствата:

имеНаОбект.имеНаСвойство

Ето това е точния код за бял фон:

document.bgColor="white"

Тази конструкция присвоява низа "white" на свойството bgColor на обекта document.
Сега ще ви представя код, който ще използва свойствата за промяна на фона в съответни цветове:

<html>
<head>
<title>Промяна на фона</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Промяна на цвета на фона</h1>
<form>
<p><input type="button" name="red" value="Червен фон"
onClick='document.bgColor="red"'></p>
<p><input type="button" name="green" value="Зелен фон"
onClick='document.bgColor="green"'></p>
<p><input type="button" name="blue" value="Син фон"
onClick='document.bgColor="blue"'></p>
</body>
</html>

При зареждане на страницата се визуализират три бутона. При натискането на всеки един от тях ще се променя цвета на фона.
ДЕМОТО e с много повече цвята, но структурата е една и съща.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /