Поздрав спoред часа
Здравейте. Този часовник сменя поздрава според часа. Ако не ви хареса може да си го едитнете :)
От 6 до 12 е = Добро утро
От 12 до 18 е = Добър ден
От 18 до 6 е = Добър вечер
<?php
$chas = date ( "H:i" );
if ( $chas <= 18 ) { $pozdrav ="Добър ден"; }
if ( $chas >= 18 ) { $pozdrav ="Добър вечер"; }
if ( $chas < 12 ) { $pozdrav ="Дoбро утро"; }
if ( $chas < 6 ) { $pozdrav ="Добър вечер"; }
echo ("<h3>$pozdrav часът е $chas</h3>");
?>

На първия ред указваме на променливата да приеме часа (с date) и формата на часа, в лучая H:i
На втория ред указваме на скрипта ако промеливата $chas е по малка или равна на 18 да присвой променливата $pozdrav с "Добър ден".
На третия ред указваме на скрипта ако применливата $chas е по голяма или равна на 18 да присвой промеливата $pozdrav с "Добър вечер".
На четвъртия ред указваме на скрипта ако променливата $chas е по малка от 12 да присвой променливата $pozdrav с "Добро утро".
На петия ред указваме на скрипта ако променливата $chas е по малка от 6 да присвои промеливата $pozdrav с "Добър вечер"
На шестия ред указваме на сприпта ( с echo() ) вече сметнатата променлива $pozdrav и да изкара променливата за часа $chas( която сме посочили най-горе в кода)

Мисля, че бях изчепателен :)
За въпроси питайте тук

Скрипта е писан специално за http://web-tourist.net !!!

Автор на този скрипт съм лично аз. LiRiX
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /