MP3 Player с приятен интерфейс
Така, вече по сайтовете се увеличиха мп3 плеарите, но повечето от тях са платени Sad
Ето тук ще ви дам едно, не лошо mp3 плеарче Cool

Значи, общо са 4 файла : index.php, player.swf, playlist.php и player.js.
Оправих линка.
Ето от тук можете да свалите player.swf.

А ето ги и index.php, playlist.php и player.js:

index.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" />
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<!-- MP3 Player by Dido_net & web-tourist.net -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=koi8-r" />
<title>D - Player</title>
</HEAD>
<body bgcolor="000000" text="#cccccc" link="#cccccc" vlink="#cccccc" alink="#cccccc">
<table border="0" align="center" valign="top">
<tr>
<td align="center"><font face="arial" size="1">[ D - Player ]</font><br /><br /><br /></td></tr>
</tr>
<tr><td align="center">
<script language='JavaScript' src='player.js' type='text/javascript'></script><br /><br >
</td></tr></table>
</BODY>
</HTML>


playlist.php
<?php


// setting the directory to search for mp3 files
$dir = "Тук пишете директорията от която да се извличат mp3-ките ;)";

// reading the directory and inserting the mp3 files in the playlist array
$playlist = array();
$fdir = opendir($dir);
while($i = readdir($fdir)) {
// if a .mp3 string is found, add the file to the array
if (strpos(strtolower($i),".mp3") !== false)
$playlist[] = $i;
}
// close the directory
closedir($fdir);

sort($playlist);// make an alphabetical ordered list (if you don't want an ordered list, just comment this line)
shuffle($playlist);// make a randomized list (if you don't want a randomized list, just comment this line)

header("Content-type: text/xml");
// echoing the playlist to flash
echo "<player showDisplay=\"yes\" showPlaylist=\"yes\" autoStart=\"no\">\n";
for ($i=0; $i<sizeof($playlist); $i++) {
// for the title it filters the directory and the .mp3 extension out
$title = str_replace(".mp3","",$playlist[$i]);
// clean filename (convert "_" into " ")
$title = str_replace("_", " ", $title);
echo " <song path=\"$dir{$playlist[$i]}\" title=\"$title\" />";
}
echo "</player>";
?>


Eто го и player.js:

player.js
document.write('<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"');
document.write('codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="301" height="212">');
document.write('<param name="movie" value="player.swf?playlist=playlist.php" />');
document.write('<param name="quality" value="high" />');
document.write('<param name="wmode" value="transparent" />');
document.write('<embed src="player.swf?playlist=playlist.php" quality="high" wmode="transparent"');
document.write('pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"');
document.write('type="application/x-shockwave-flash" width="301" height="212">');
document.write('</embed></object>');

Мисля че този плеар ще ви е от полза Winking


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: Grim
9:19 18-01-2010
мм първо като видях , че няма демо малко се поколебах , но работи перфектно браво ;)
От: ChoravNqK
22:12 14-03-2010
Как се сваля :?
От: bgpavlp
8:23 01-05-2010
При мен не иска да просвирва
От: chepa
13:08 21-07-2010
Как се сваля :?
От: streleca_stz
22:14 25-07-2010
Ихаа... мерис много :]
От: MiMo94
1:49 13-09-2010
немога да сваля .swf факла :S
От: webdeveloper
23:39 22-11-2010
Абе вие тъпи ли сте бе???? Как да сваля swf файл ако не е зипнат, бахти малумниците.
От: djemoo1
18:26 13-12-2010
moje li edno video
От: djemoo1
18:31 13-12-2010
как да взема пътя до музиката ? къде да сложа плеера ?
1