Javascript - Хоризонтално падащо меню - Drop Down Menu
Такам ... Слагате първо това между <head> и </head> на Вашата страница


<style type="text/css">

#dropmenudiv{
position:absolute;
background-color: #E3FFB0;
border:1px solid black;
border-bottom-width: 0;
font:normal 12px Verdana;
line-height:18px;
z-index:100;
}

#dropmenudiv a{
width: 100%;
display: block;
text-indent: 3px;
border-bottom: 1px solid black;
padding: 1px 0;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}

#dropmenudiv a:hover{ /*hover background color*/
background-color: #C7FF5E;
}


.navlist li {
list-style-type: square;
width: 135px;
background-color: #FFFFB9;
}

</style>


<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Вертикално меню с линкове
* Урок преведен и сглобен от Our специално за web-tourist.net !
* Преписването му от тук е напълно забранено.
***********************************************/

//Съдържание на менюто само с един бутон :
var menu1=new Array()
menu1[0]='<a href="линк_в_менюто_1">Линк 1 в падащо меню</a>'
menu1[1]='<a href="линк_в_менюто_2">Линк 2 в падащо меню</a>'
menu1[2]='<a href="линк_в_менюто_3">Линк 3 в падащо меню</a>'
menu1[3]='<a href="линк_в_менюто_4">Линк 4 в падащо меню</a>'
menu1[4]='<a href="линк_в_менюто_5">Линк5 в падащо меню</a>'


//Съдържанието на менюто със списъка с бутони :
var menu2=new Array()
menu2[0]='<a href="линк1">Линкът 1</a>'
menu2[1]='<a href="линк2">Линкът 2</a>'
menu2[2]='<a href="линк3">Линкът 3</a>'
menu2[4]='<a href="линк4">Линкът 4</a>'
menu2[3]='<a href="линк5">Линкът 5</a>'
menu2[4]='<a href="линк6">Линкът 6</a>'

var disappeardelay=250
var horizontaloffset=2var ie4=document.all
var ns6=document.getElementById&&!document.all

if (ie4||ns6)
document.write('<div id="dropmenudiv" style="visibility:hidden;width: 160px" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')

function getposOffset(what, offsettype){
var totaloffset=(offsettype=="left")? what.offsetLeft : what.offsetTop;
var parentEl=what.offsetParent;
while (parentEl!=null){
totaloffset=(offsettype=="left")? totaloffset+parentEl.offsetLeft : totaloffset+parentEl.offsetTop;
parentEl=parentEl.offsetParent;
}
return totaloffset;
}


function showhide(obj, e, visible, hidden, menuwidth){
if (ie4||ns6)
dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.style.top=-500
dropmenuobj.widthobj=dropmenuobj.style
dropmenuobj.widthobj.width=menuwidth
if (e.type=="click" && obj.visibility==hidden || e.type=="mouseover")
obj.visibility=visible
else if (e.type=="click")
obj.visibility=hidden
}

function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function clearbrowseredge(obj, whichedge){
var edgeoffset=0
if (whichedge=="rightedge"){
var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollLeft+iecompattest().clientWidth-15 : window.pageXOffset+window.innerWidth-15
dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetWidth
if (windowedge-dropmenuobj.x-obj.offsetWidth < dropmenuobj.contentmeasure)
edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure+obj.offsetWidth
}
else{
var topedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop : window.pageYOffset
var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop+iecompattest().clientHeight-15 : window.pageYOffset+window.innerHeight-18
dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetHeight
if (windowedge-dropmenuobj.y < dropmenuobj.contentmeasure){ //move menu up?
edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure-obj.offsetHeight
if ((dropmenuobj.y-topedge)<dropmenuobj.contentmeasure) //up no good either? (position at top of viewable window then)
edgeoffset=dropmenuobj.y
}
}
return edgeoffset
}

function populatemenu(what){
if (ie4||ns6)
dropmenuobj.innerHTML=what.join("")
}


function dropdownmenu(obj, e, menucontents, menuwidth){
if (window.event) event.cancelBubble=true
else if (e.stopPropagation) e.stopPropagation()
clearhidemenu()
dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv") : dropmenudiv
populatemenu(menucontents)

if (ie4||ns6){
showhide(dropmenuobj.style, e, "visible", "hidden", menuwidth)
dropmenuobj.x=getposOffset(obj, "left")
dropmenuobj.y=getposOffset(obj, "top")
dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.x-clearbrowseredge(obj, "rightedge")+obj.offsetWidth+horizontaloffset+"px"
dropmenuobj.style.top=dropmenuobj.y-clearbrowseredge(obj, "bottomedge")+"px"
}

return clickreturnvalue()
}

function clickreturnvalue(){
if (ie4||ns6) return false
else return true
}

function contains_ns6(a, b) {
while (b.parentNode)
if ((b = b.parentNode) == a)
return true;
return false;
}

function dynamichide(e){
if (ie4&&!dropmenuobj.contains(e.toElement))
delayhidemenu()
else if (ns6&&e.currentTarget!= e.relatedTarget&& !contains_ns6(e.currentTarget, e.relatedTarget))
delayhidemenu()
}

function hidemenu(e){
if (typeof dropmenuobj!="undefined"){
if (ie4||ns6)
dropmenuobj.style.visibility="hidden"
}
}

function delayhidemenu(){
if (ie4||ns6)
delayhide=setTimeout("hidemenu()",disappeardelay)
}

function clearhidemenu(){
if (typeof delayhide!="undefined")
clearTimeout(delayhide)
}

</script>


И сега остава само да добавите линкове към всеки бутон. Ето пример как да стане това :


<a href="stranica.html" onMouseover="dropdownmenu(this, event, menu1, '165px')" onMouseout="delayhidemenu()">Падащо меню от едно бутонченце</a><br />

<ul class="navlist">
<li><a href="http://stranicata.com">Меню 1</a></li>
<li onMouseover="dropdownmenu(this, event, menu2, '150px')" onMouseout="delayhidemenu()"><a href="stranicata.net">Падащо меню</a> <span style="position: relative; left: 30px">></span></li>
<li><a href="stranicata.bg">Меню 3</a></li>
<li><a href="stranicata.org">Меню 4</a></li>
</ul>Надявам се виждате, кое трябва да променяте :)


Урока е подготвен специално за Web-Tourist.Net !/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /