Human MOD
Това прибавя 1 ред при регистрация който изглежда по следният начин: Screen това е доста полезно за предпазване от регване на ботове.

#
#-----[ ОТВАРЯТЕ]------------------------------------------------------------------
#

includes/usercp_register.php

#
#-----[ НАМИРАТЕ ]------------------------------------------------------------------
#

validate_optional_fields(

#
#-----[ ДОБАВЯТЕ СЛЕД]------------------------------------------------------------
#

// The humanizer MOD
$ruhuman = ( isset($HTTP_POST_VARS['ruhuman']) ) ? ( ($HTTP_POST_VARS['ruhuman']) ? TRUE : 0 ) : 0;

#
#-----[ НАМИРАТЕ ]------------------------------------------------------------------
#

if ($board_config['enable_confirm'] && $mode == 'register')

#
#-----[ Добавяте ПРЕДИ ]-----------------------------------------------------------
#

// The humanizer MOD
if (!$ruhuman && $mode == 'register')
{
$error = TRUE;
$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Are_u_human_wrong'];
}

#
#-----[ Намирате ]------------------------------------------------------------------
#

if ( ($mode == 'register') || ($board_config['allow_namechange']) )

#
#-----[ Добавяте ПРЕДИ]-----------------------------------------------------------
#

// The humanizer MOD
if ( $mode == 'register' )
{
$template->assign_block_vars('switch_register', array());
}

#
#-----[ Намирате ]------------------------------------------------------------------
#

'SIGNATURE' => str_replace('<br />', "\n", $signature),

#
#-----[ Добавяте СЛЕД ]------------------------------------------------------------
#

// The humanizer MOD
'ARE_U_HUMAN_YES' => ( $ruhuman ) ? 'checked="checked"' : '',
'ARE_U_HUMAN_NO' => ( !$ruhuman ) ? 'checked="checked"' : '',

#
#-----[ Намирате ]------------------------------------------------------------------
#

'L_EMAIL_ADDRESS' => $lang['Email_address'],

#
#-----[ Добавяте след ]------------------------------------------------------------
#

// The humanizer MOD
'L_ARE_U_HUMAN' => $lang['Are_u_human'],
'L_ARE_U_HUMAN_EXPLAIN' => $lang['Are_u_human_explain'],

#
#-----[ Отваряте ]------------------------------------------------------------------
#

templates/subSilver/profile_add_body.tpl

#
#-----[ Намирате ]------------------------------------------------------------------
#

<!-- END switch_confirm -->

#
#-----[ Добавяте СЛЕД]------------------------------------------------------------
#

<!-- The humanizer MOD -->
<!-- BEGIN switch_register -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_ARE_U_HUMAN} *</span><br /><span class="gensmall">{L_ARE_U_HUMAN_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="ruhuman" value="1" {ARE_U_HUMAN_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>
<input type="radio" name="ruhuman" value="0" {ARE_U_HUMAN_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_register -->

#
#-----[ Отваряте]------------------------------------------------------------------
#

language/lang_english/lang_main.php

#
#-----[ Намирате ]------------------------------------------------------------------
#

?>

#
#-----[ Добавяте ПРЕДИ]-----------------------------------------------------------
#

// The humanizer MOD
$lang['Are_u_human'] = 'Ти човек ли си?';
$lang['Are_u_human_explain'] = 'Съжеляваме за глупавият въпрос но се опитваме да държим настрана от форума ботове...';
$lang['Are_u_human_wrong'] = 'Съжеляваме, но на следният въпрос: "humanizer" трябва да се отговори.';

#
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]--------------------------------------------------
#
# EoM

Взето от http://phpbb.com

едит
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /