Показване на последните 9 мнения само от един раздел!
Това е едно доста полезно модче!
Ще го направим като вземем друг мод,който показва последните 9 поста:
........
$query = mysql_query("select * from phpbb_topics order by topic_last_post_id desc limit 0,9");
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
print "<tr><td onmouseover=this.style.backgroundColor=\"ECF0F6\" onmouseout=this.style.backgroundColor=\"\">";
print "<font color=\"#FF0000\">-</font>";
$forum = $rwz[forum_name];
$catid = $rwz[cat_id];
$qry2 = mysql_query("select * from phpbb_categories where cat_id='$catid'");
$rwz2 = mysql_fetch_array($qry2);
$cat = $rwz2[cat_title];
if (strlen($rows[topic_title])>1){
printf("<a href=\"forums/viewtopic.php?t=%d\">%s %s</a> [%d]", $rows[topic_id], $cat, ((strlen($rows[topic_title])>42)?substr($rows[topic_title],0,42)."...": $rows[topic_title]), $rows[topic_replies]);
}
}

?>

Сега просто ще го преработим малко за да показва последните постове само от желаният от нас раздел!
Номерът е в заявката, която в момента изглежда така:

$query = mysql_query("select * from phpbb_topics order by topic_last_post_id desc limit 0,9");

Така заявката изважда последните девет поста от целият форум!
Първо трябва да разберем кой е номера на желаният от нас раздел:
Ето как ще стане:

в случаят разделът ни е номер 17 Winking
Затова променяме заявката по този начин:
$query = mysql_query("select * from phpbb_topics where forum_id like '17' order by topic_last_post_id desc limit 0,9");

Ето го и крайният код:
$query = mysql_query("select * from phpbb_topics where forum_id like '17' order by topic_last_post_id desc limit 0,9");
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
print "<tr><td onmouseover=this.style.backgroundColor=\"ECF0F6\" onmouseout=this.style.backgroundColor=\"\">";
print "<font color=\"#FF0000\">-</font>";
$forum = $rwz[forum_name];
$catid = $rwz[cat_id];
$qry2 = mysql_query("select * from phpbb_categories where cat_id='$catid'");
$rwz2 = mysql_fetch_array($qry2);
$cat = $rwz2[cat_title];
if (strlen($rows[topic_title])>1){
printf("<a href=\"forums/viewtopic.php?t=%d\">%s %s</a> [%d]", $rows[topic_id], $cat, ((strlen($rows[topic_title])>42)?substr($rows[topic_title],0,42)."...": $rows[topic_title]), $rows[topic_replies]);
}
}

?>

Слагате го някъде в сайта и. . .
ENJOY
DEMO
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Урока е подготвен специално за http://web-tourist.net
Всяко преписване без нашето съгласието е абсолютно забранено!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /