Flash - Зареждане на инфо от външен файл
Започваме с уроците по Флаш/АС2. По-доло ще разберете как можете да заредите информация от външен файл (текст, XML, CSS).
Като за начало поставяме две текстови полета на сцената и ги правим динамични.

Наименувайте ги edno_txt и dve_txt . В тях ще изведем информацията. На кадър 1 поставете следният скрипт :


var load_lv:LoadVars = new LoadVars();
load_lv.load("tekst.txt");
load_lv.onLoad = function (success:Boolean) {
if (success) {
edno_txt.text = this.content
} else {
trace ("kofti") ;
}
};

Остава да save-нете .фла файла в една папка с текстов файл с име tekst.txt . Като тествате в текстовото поле трябва да се покаже съдържанието на текстовия файл. Флаш "чете" HTML 1.0 и разпознава повечето тагове (<img>, <a>, <b>, etc). Ето как да вмъкнете и малко CSS, като резултата този път ще е в текстовото поле dve_txt. Просто сложете кода под предния в кадър 1 :

var flash_css = new TextField.StyleSheet ();
flash_css.load("style.css");
flash_css.onLoad = function (success:Boolean) {
if (success) {
dve_txt.styleSheet = flash_css;
} else {
trace ("Mn kofti") ;
}
};
var name_lv:LoadVars= new LoadVars ();
name_lv.load("home.txt")
name_lv.OnLoad = function (success:Boolean) {
if (success) {
dve.text = this.content
} else {
trace ("Mn mn kofti");
}
};
name_txt.html = true;
name_txt.editable = false;

Освен това ви трябва и ЦСС файл с име : style.css и текстов с име : home.txt
Eто и обяснение на кода (ще обясня само един пример, защото те са аналогични):
var load_lv:LoadVars = new LoadVars(); С този ред създаваме обект LoadVars с име load_lv. С негова помощт ще заредим външният файл.
load_lv.load("tekst.txt"); Тук указваме на създадения от нас обект да зареди файла tekst.txt (ако файла е в друга папка следва да се отбележи, например : /folder/user/tekst/tekst.txt )
load_lv.onLoad = function (success:Boolean) С този ред Флаш ще създаде функция когато load_lv зареди файла. Фунцкията е Boolean, тоест може да приема две стойности -true и false, в зависимост от това дали е изпълнена успешно.
if (success) {edno_txt.text = this.content} Ако функцията е изпълнена успешно съдържанието на динамичното текстово поле ще стана идентично със съдържанието на текстовия файл.
else { trace ("kofti") } Ако пък не е в OutPut прозореца ще се появи kofti, т.е. трябва да се debug-не.
Ако имате въпроси по скрипта или пък нещо не работи питаите във форума.
Наздраве Winking
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /