Flash & PHP
Ето как да изпратим информация от Флаш към PHP. Това е един от най-простите примери. Първо да подговтим Флаш-сцената ... Слагате няколко input (в случая 3) текстови полета (вида на текстовото поле се определя от Properties). Създавате един бутон или мууви клип (все е едно), който като го цъкнете информацията ще се изпраща. Наименуваите (тоест, даите instance name) текстовите полета ( в случая - "name", "age", и "eye"), a на бутона "submit". На кадър едно сложете следния скрипт :

submit.onPress = function () {
getURL ("getVars.php", "_blank", "POST");
}


Tакам, остава да направите и PHP файла. Save-айте .фла то в папката с PHP файла. Името му трябва да е "getVars.php", а съдържанието :
<?
// Получава информацията.
$name = $_POST['name'];
$age = $_POST['age'];
$eye = $_POST['eye'];

// Показва информацията.
print "Your name is ". $name . ".";
print "You are ". $age ." years old.";
print "You have ". $eye ." eyes.";
?>Ако имате въпроси или нещо не е както трябва питаите във форума. Източник : kirupa.com
edit : урока НЕ е мой и НЕ съм го тествал :)
Наздраве./ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /