Flash&AS - Търсачка (скрипт)
Тук ще видите как да направите търсачка за инфо във флаш сайт. Ето първо как да подготвим сцената :
За да не усложняваме съвсем нещата ще използваме UI Components (ctrl+F7)

Ще ни трябват 1 Text Area (където ще заредим текста), 1 Text Input (където ще пишем каквото ни е необходимо да търсим) и един бутон, с който ще задейестваме цялата джаджа. Задайте следните инстанс имена :
На Текст Ареа-та (където ще заредим текста) - Text
На бутона - Search
На инпут полето - Button_btn
След това на фрейм едно поставете следния код :

var lvSceneOne:LoadVars = new LoadVars();
var oButtonListener :Object = new Object ();
var oKeyListener:Object = new Object();
var nLastMatchIndex:Number = 0;
loadText("ИМЕ-НА-ТЕКСТОВИЯ-ФАЙЛ.txt");
defineListeners();
function findSearchString(sSearchString:String):Void {
var nIndex:Number;
nIndex = Text.text.indexOf(sSearchString, nLastMatchIndex);
Selection.setFocus("Text");
Selection.setSelection(nIndex, nIndex + sSearchString.length);
nLastMatchIndex = nIndex + 1 ;
};
function defineListeners():Void {
oButtonListener.click = function (oEvent:Object):Void {
findSearchString(Search.text);
};
Button_btn.addEventListener ("click", oButtonListener)
}
function loadText (sFileUrl:String):Void {
lvSceneOne.onData = function (sSceneText:String):Void {
Text.text = sSceneText;
};
lvSceneOne.load(sFileUrl);
}

Ще обясня накратко за какво става дума. Използвани са няколко вида класове, като String Class (разделя текста на символи), Selection Class(задавана флаш "highlite" зона), заредения текст се разделя на символи, както и това което търсим. След това се проверява на всеки клик на бутона, дали въведените символи съвпадат и чрез Selection Class-a се маркират. Успех .Sorce на този урок за видео уроците на Lynda.
ПРИМЕР

Наздраве.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /