Показване на произволна снимка
# С този код ще можете да показвате Random (случайни) снимки, примерно за Avatar :) ...

# Копирайте скрипта и го запазета като avatar.php или нещо подобно.
# Само не забравяйте да смените променливата $path да е на името на папката в която са снимките!

# Ето и кода...

<?php
header("Content-type: image/gif");

// името на папката в която са снимките...
$path = 'images';

// надолу не променяйте нищо, освен ако не знаете какво правите!

$i = 0;
$imgDir = opendir ($path);
while ( $file = readdir( $imgDir ) )
{
// проверяваме дали файла е снимка
$file_type = strrchr( $file, "." );
$is_image = eregi( "jpg|gif",$file_type );

if ( $file != '.' && $file != '..' && $is_image )
{ $images[$i++] = $file; }
}
closedir ($imgDir);

srand( (double) microtime()*1000000 );
$image_name = $path . '/' . $images[rand( 0,sizeof( $images ) -1 )];
$imgSize = GetImageSize( $image_name );

// прекъсване на скрипта ако не е намерена снимка
if ( $i == 0 )
die();

// показване на снимката
readfile("$image_name");
imagedestroy("$image_name");
?>

Exclamation Ако решите да използвате пътя до *.php файла в някой форум (пр. за аватарче) и ви даде грешка, значи ACP настройките не ви позволяват да използвате *.php файл за показване на изображение...
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /