Защитете съдържанието на страницата с парола
# Ето и кода...

<?php

// тук си сложете името и паролата
$username = "ime";
$password = "parola";

if ($_POST['forUsername'] != $username || $_POST['forPassword'] != $password) {
?>

<b>Защитена страница!</b><br />
<form name="form" method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
<label for="forUsername">Име:</label>
<input type="text" title="Напишете си името" name="forUsername" />
<br />
<label for="forPassword">Парола:</label>
<input type="password" title="Напишете си паролата" name="forPassword" />
<br />
<input type="submit" name="Submit" value="Вход" />
</form>

<?php
}
else {
?>

Това е защитената част на страницата.<br />
Тук се добавят нещата, които желаете да се покажат след въвеждане на правилно Име и Парола...

<?php
}
?>
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /