От датата са изминали...
# Ето и кода...

<?php
// въведете датата от която ще се смята... пример: "October 11, 2006"
$start = "October 11, 2006";

// надолу не променяйте нищо, освен ако не знаете какво правите :P
$now = strtotime ("now");
$then = strtotime ("$start");
$difference = $now - $then ;
$num = $difference/86400;
$days = intval($num);
$num2 = ($num - $days)*24;
$hours = intval($num2);
$num3 = ($num2 - $hours)*60;
$mins = intval($num3);
$num4 = ($num3 - $mins)*60;
$secs = intval($num4);
?>

<div align="center" style="font: normal normal normal 14px/20px Palatino Linotype, Georgia, Monospace;color:#191e19">
Искам да ви се похваля, че от
<? echo $days ?> дни,
<? echo $hours ?> часа,
<? echo $mins ?> минути и
<? echo $secs ?> секунди
не съм палил цигара :) ...намирам си кой да ми я пали :P
</div>
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /