Flash counter
Привет. Имах нужда от обратен брояч и се направих един, реших да го 'шерна' с вас :) Отваряте един Флаш файл, правите текстово поле с има (в случая името е TimeT ). И на фрейм едно слагате кода :

var Time:Number = 1000;
count = function(savage){
Time-- ;
if (Time != TimeT.text or "GAME OVER" != TimeT.text) {
TimeT.text = Time;
}
if (Time == 0){
clearInterval(timer);
TimeT.text = "GAME OVER";
}
}
timer = setInterval(count, 10);

Кратко разяснение : В първия ред задаваме някакво число, от което след това през определен интервал от време ще вадим по 1. На следващия правим функция, която намалява числото с 1 всеки път когато се изпълни. Сравняваме текста на динамичното после TimeT с числото Time и ако не се еднакви или ако текстовото поле не е "GAME OVER" му задаваме да приеме стойноста на числото. На следващия задаваме когато числото стане 0 в текстовото поле да се изпише "GAME OVER". На последния ред задаваме интервала от време, през който ще се изпълнява функцията ( в случая 10 милисекунди).
(тоест от реда var Time:Number = 1000; задаваме от колко да почне да намалява, а от реда timer = setInterval(count, 10); с каква скорост :}~ )
Аз съм автор на урока. Наздраве.
Пример :


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /