Ранг в Member List
Първо искам да кажа (след като видях ко пише тука) този мод нее от бг сайт харесах си го в форума на phpbb.com :) и сега ще го пиша тука :)


*Отваряме memberlist.phpнамираме
'L_ICQ' => $lang['ICQ']


след него поставяме

'L_USER_RANK' => $lang['Poster_rank'],


намираме
default:
$order_by = "user_regdate $sort_order LIMIT $start, " . $board_config['topics_per_page'];
break;
}след него поставяме
// MOD RANK MEMBERLIST BEGIN
$sql = "SELECT *
FROM " . RANKS_TABLE . "
ORDER BY rank_special, rank_min";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, "Could not obtain ranks information.", '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$ranksrow = array();
while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$ranksrow[] = $row;
}
$db->sql_freeresult($result);
// MOD RANK MEMBERLIST END


сега намираме
$sql = "SELECT username, user_id, user_viewemail ,

по нататък в този ред намираме

, user_allowavatar


на същия ред след него поставяяме

, user_rank


сега намираме
$posts = ( $row['user_posts'] ) ? $row['user_posts'] : 0;


след него слагаме
// MOD RANK MEMBERLIST BEGIN
$user_rank = '';
$rank_image = '';
if ( $row['user_rank'] )
{
for($j = 0; $j < count($ranksrow); $j++)
{
if ( $row['user_rank'] == $ranksrow[$j]['rank_id'] && $ranksrow[$j]['rank_special'] )
{
$user_rank = $ranksrow[$j]['rank_title'];
$rank_image = ( $ranksrow[$j]['rank_image'] ) ? '<img src="' . $images['rank'] . $ranksrow[$j]['rank_image'] . '" alt="' . $poster_rank . '" title="' . $poster_rank . '" border="0" /><br />' : '';
}
}
}
else
{
for($j = 0; $j < count($ranksrow); $j++)
{
if ( $row['user_posts'] >= $ranksrow[$j]['rank_min'] && !$ranksrow[$j]['rank_special'] )
{
$user_rank = $ranksrow[$j]['rank_title'];
$rank_image = ( $ranksrow[$j]['rank_image'] ) ? '<img src="' . $images['rank'] . $ranksrow[$j]['rank_image'] . '" alt="' . $poster_rank . '" title="' . $poster_rank . '" border="0" /><br />' : '';
}
}
}
// MOD RANK MEMBERLIST END


намираме
'JOINED' => $joined,


под него слагаме

'USER_RANK' => $user_rank,
'USER_RANK_IMG' => $rank_image,Save

*Отваряме templates/твоят_темплейт/memberlist_body.tpl


намираме
<th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_USERNAME}</th>

под него поставяме това
<th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_USER_RANK}</th>


намираме
<td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"><a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}" class="gen">{memberrow.USERNAME}</a></span></td>

под него поставяме
<td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.USER_RANK_IMG}{memberrow.USER_RANK}</span></td>


намираме
<td class="catBottom" colspan="8" height="28"> </td>


заменяме го с
<td class="catBottom" colspan="9" height="28"> </td>


Save//други модове в мембър листа могат да променят този

в форума беше написано че за този мод нивото на трудност е Easy а времето за което се инсталира е ~5 мин (май така беше може и ~1 мин да е пишело )Ето го и ефекта от мода ако не сте разбрали за какво става въпрос/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /