Самоизписващ се текст имитиращ телеграф
Много интересен скрипт имитиращ телеграфен апарат.

DEMO
<html>
<head>
<title>Text Effect</title>

<style type="text/css">
A { text-decoration:none;}
A:link {color: blue}
A:visited {color: blue}
A:hover {color: red;background-color:#66ffff;}
.leftaln {font-size:10px; text-align:left; font-family: "Arial", "Helvetica";color:navy;}
.centeraln {font-size:10px; text-align:center; font-family: "Arial", "Helvetica";color:navy;}
.lefthyp {font-weight:bold; font-size:12px; text-align:left; font-family: "Arial", "Helvetica";}
</style>

<script language="JavaScript">

//Parameters:
//Широчината на "Телеграфа";
var dwidth=420;
//Височината на "Телеграфа";
var dheight=200;
//Скоростта на изписване на буквите
var dspeed=10; //1s=1000;
//Бакграунд;
var dbcolor="#ffffff";

var expclass='class=leftaln';

//Съобщение:
//В съобщението трябва да използвате \' in вместо of ';
var mesaj='<font color="olive">Този скрипт изписва съобщение като използва принципа на работа на телеграфния апарат,<br /></font>Може да добавяте и линкове<br /><br /><a class="lefthyp" target="_self" href="http://www.Google.com/">Google.com - <font color="red">Най-голямата търсачка в света!</font></a><br />Гугъл е най-голямата и многоезичната търсачка в интернет пространството.<br />Специалния и добре написан алгоритъм позволява бързо и ефикасно търсене.<br /><br /><a class="lefthyp" target="_self" href="http://www.web-tourist.net/">Web-Touris.net - <font color="red">Тук можете да откриете всякакви скриптове за Вашия сайт</font></a><br />PHP HTML JavaScript CSS Flash PHPBB и други<br />Всички скриптове са безплатни.<br /><br /><a class="lefthyp" target="_self" href="http://www.BEROE.bg/">Beroe.bG - <font color="red">Официален сайт на ПФК БЕРОЕ</font></a><br />В сайта можете да намерите инфо за отбора и стадиона.<br />';
//Алгоритъм:
var jj=-1;var kk=0;var wds=0;
function iens6exp(){jj++;
if(kk==0&&mesaj.charAt(jj)=="<"){kk=1;wds=0;}else if(kk==1&&mesaj.charAt(jj)==">"){kk=0;wds=0;}else if(kk==1)wds=0;
if(kk==0&&mesaj.charAt(jj)!=">"&&jj<=mesaj.length){wds=1;
iens6div.innerHTML=mesaj.substring(0,jj)+'<font color="red">'+"_"+'</font>';}
if(wds>0&&jj<=mesaj.length)setTimeout("iens6exp()",dspeed);else if(jj<=mesaj.length)iens6exp();}
function ns4exp(){jj++;
if(kk==0&&mesaj.charAt(jj)=="<"){kk=1;wds=0;}else if(kk==1&&mesaj.charAt(jj)==">"){kk=0;wds=0;}else if(kk==1)wds=0;
if(kk==0&&mesaj.charAt(jj)!=">"&&jj<=mesaj.length){wds=1;
ns4div.document.write('<div '+expclass+'>'+mesaj.substring(0,jj)+'<font color="red">'+"_"+'</font></div>');ns4div.document.close();}
if(wds>0&&jj<=mesaj.length)setTimeout("ns4exp()",dspeed);else if(jj<=mesaj.length)ns4exp();}
function startexp(){if(document.getElementById){alch=document.getElementById('chthis');iens6div=document.getElementById('expdiv');iens6div.innerHTML='';iens6exp();}else if(document.all){alch=chthis;iens6div=expdiv;iens6div.innerHTML='';iens6exp();}else if(document.layers){ns4div=document.ns4expb0.document.ns4expb1;ns4div.document.write('');ns4div.document.close();ns4exp();}}
</script>
<!--Край на скрипта между HEAD таговете -->
</head>

<body onload="startexp();"><center>

<!-- Начало да скрипта между<BODY ... > и </BODY> таговете -->
<script language="JavaScript">document.write('<table border=1 CELLSPACING="0" align="center" CELLPADDING="0"><tr><td width='+dwidth+'>');if(document.all||document.getElementById){document.write('<div id="chthis" '+expclass+' style="position:relative;width:'+dwidth+';height:'+dheight+';background-color:'+dbcolor+';"><span id="expdiv"></span></div>');}</script>
<ilayer id="ns4expb0" width=&{dwidth}; height=&{dheight}; bgcolor=&{dbcolor};><layer id="ns4expb1" width=&{dwidth}; height=&{dheight};></layer></ilayer></td></tr></table>
<!-- Край на скрипта между BODY таговете -->


<!-- Наистина интересен скрипт...изключително подходящ за реклама -->


</body></html>
DEMO


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: Fakeheal
8:06 26-09-2010
хм, интересно :D
От: shebek
12:31 18-10-2010
Браво, добър урок.
1