Меню с подсказване
Този скрипт подсказва какво има във сайта при маркиране


Сложете това между <Head> и </head>

<style type="text/css">
<!--
.menu {font-family:Arial; font-weight:bold}

.menu a{
text-decoration:none;
color:black;
}
-->
</style>
<script language="javascript">


function movein(which,html){
which.style.background='coral'
if (document.getElementById)
document.getElementById("boxdescription").innerHTML=html
else
boxdescription.innerHTML=html
}

function moveout(which){
which.style.background='bisque'
if (document.getElementById)
document.getElementById("boxdescription").innerHTML=' '
else
boxdescription.innerHTML=' '
}

//-->
</script>
Този код поставете там където искате да Ви е менюто


<table bgcolor="black" border="1" bordercolor="ivory" cellpadding="2" cellspacing="0">

<tr>
<td class="menu" bordercolor="black" id="choice1" style="background-color:bisque; cursor:hand" onmouseover="movein(this,'Уроци по програмиране')" onmouseout="moveout(this)"">
<a href="http://www.web-tourist.net">Web-Tourist</a></td></tr>

<td class="menu" bordercolor="black" id="choice2" style="background-color:bisque; cursor:hand" onmouseover="movein(this,'Най-голямата търсачка')" onmouseout="moveout(this)">
<a href="http://google.com">Google</a></td></tr>

<td class="menu" bordercolor="black" id="choice3" style="background-color:bisque; cursor:hand" onmouseover="movein(this,'Абв ПОЩА')" onmouseout="moveout(this)"><a href="http://www.abv.bg/">Абв.бГ</a></td></tr>

<td class="menu" bordercolor="black" id="choice4" style="background-color:bisque; cursor:hand" onmouseover="movein(this,'Jabse БГ Търсачка')" onmouseout="moveout(this)"><a href="http://www.Jabse.com">Jabse.com</a></td></tr>

<tr>
<td bordercolor="black" bgcolor="ivory" height="18"><font id="boxdescription" face="Verdana" size="2"></font></td></tr>
</table>
DEMO
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /