Инсталиране на Kredor в SMF
Ще покажа два начина за инсталиране на Kredor за SMF версии, rc 1.1/1.2/1.3

Поради това че сървара на кредор не работи последно време, изтеглете този файл kredor.js от тук(по долу е има линк). След това качете файла в основната директория на вашия хост.
Можете да го сложите в която си искате директория но тогава ще трява да промените пътя до него в по-долния код(да укажете верния път).


Вариянт 1 - който аз лично предпочитам
Бутона за смяна на езиците ви излиза горе на реда до основното меню, до бутон изход.


отивате в директория Themes след това в директорията на шаблона. Аз ползвам шаблон classic и съотвено пътя до таме Themes/classic/
намирате файл index.template.php
Намирате ред
<a href="', $scripturl, '?action=logout;sesc=', $context['session_id'], '">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/logout.gif" alt="' . $txt[108] . '" border="0" />' : $txt[108]), '</a>';
който е 328 или 329 ако не сте прибавяли допълнителни редове във файла.
В края на този ред преди '; прибавяте следния код
<!-- Web Keyboards - KREDOR -->
<span id="kbs" style="visibility:hidden;position:relative" name="kbs"><input type="button"></span>
<script src="/kredor.js" defer id="kscr" charset="utf-8" k="1" auto="no"></script>
<!-- Web Keyboards - KREDOR end -->

което накрая прдобива следния вид:

<a href="', $scripturl, '?action=logout;sesc=', $context['session_id'], '">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/logout.gif" alt="' . $txt[108] . '" border="0" />' : $txt[108]), '</a>
<!-- Web Keyboards - KREDOR -->
<span id="kbs" style="visibility:hidden;position:relative" name="kbs"><input type="button"></span>
<script src="/kredor.js" defer id="kscr" charset="utf-8" k="1" auto="no"></script>
<!-- Web Keyboards - KREDOR end -->
';Вариянт 2:
Бутона да излиза в само като потребите публикува нова тема или отговор


отивате в директория Themes след това в директорията на шаблона. Аз ползвам шаблон classic и съотвено пътя до таме Themes/classic/
намирате файл Post.template.php
Намирате следния ред който е :
if ($i != count($context['bbc_tags']) - 1)
echo '<br />';

който е 796 или 797 ако не сте прибавяли допълнителни редове във файла.
В края на този ред преди '; прибавяте следния код
<!-- Web Keyboards - KREDOR -->
<span id="kbs" style="visibility:hidden;position:relative" name="kbs"><input type="button"></span>
<script src="/kredor.js" defer id="kscr" charset="utf-8" k="1" auto="no"></script>
<!-- Web Keyboards - KREDOR end -->

което накрая прдобива следния вид:
if ($i != count($context['bbc_tags']) - 1)
echo '<br />
<!-- Web Keyboards - KREDOR -->
<span id="kbs" style="visibility:hidden;position:relative" name="kbs"><input type="button"></span>
<script src="/kredor.js" defer id="kscr" charset="utf-8" k="1" auto="no"></script>
<!-- Web Keyboards - KREDOR end -->
';


Не забравяйте да качите kredor.js

ENJOY ;)

kredor.zip


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /