Мини чат с PHP
чрез този урок ще си направим мини чат посредством PHP .

Това е за самия чат:

<html>
<head>
<title>Mini Chat Sample</title>
</head>
<body>
<form method="post"><br>
Login:<input type="text" name="login" size="6"><br>
Message:<input type="text" name="message" size="10"><br>
<input type="submit" value="Send"><br>
</form>
</body>
</html>


Разбира се нуждаем се и от ДБ схема за да можем да пращаме съобщенията:

<?php
/*
CREATE TABLE MINICHAT (
LOGIN varchar(20) NOT NULL default '',
MESSAGE varchar(255) NOT NULL default '',
ITSTIME varchar(10) NOT NULL default ''
);
*/

// Add message into minichat
function addMessage( $login, $message ) {

$login = mysql_escape_string( strip_tags( $login ) );
$message = mysql_escape_string( strip_tags( $message, '<a><b><i><u>') );
mysql_query( "INSERT INTO MINICHAT ( ITSTIME, LOGIN, MESSAGE ) VALUES ( "'".time()."', '".$login."','".$message."' )");
}

// Message Posted ?
if ( isset( $_POST['msg'] )) {
addMessage( $_POST['login'], $_POST['msg'] );
}
?>


Знам че има и по-лесни начини да си сложиш чат на сайта но този ми се стори интересен и го направих на урок.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /