Сложен Прелоудър
Привет. Ето как да си напрваите прелоудър, който да показва проценти и/или лента която се 'зарежда'.
След като направите своята Флаш апликация натиснете Shift + F2 (отваря се панела със сцените). Добавете нова сцена и я сложете преди основната.

В новата сцена създайте динамично текстово поле с инстанс име.. bar_txt

..и мууви клип с име bar_mc..

Направете 2 ключови фрейма. И двата фрейма трябва да съдържат мууви клипчето и текстовото поле. На 1вия сложете код :

totalBytes = Math.round(getBytesTotal());
loadedBytes = Math.round(getBytesLoaded());
percentDone = Math.round((loadedBytes/ totalBytes) * 100);
bar_mc._xscale = percentDone
bar_txt.text = percentDone + "%"
if (_root._framesloaded>= _root._totalframes) {
gotoAndPlay ("Scene 1", 1);
}

А на 2рия :

this.gotoAndPlay (1);

Готово :)
ДЕМО
Кратко разяснение на скрипта :
totalBytes = Math.round(getBytesTotal() ); - 'вземаме' обема на клипчето и го закръгляваме (до .5)
loadedBytes = Math.round(getBytesLoaded() ); - 'вземаме' обема на заредените данни и ги загръгляваме (до .5)
percentDone = Math.round((loadedBytes/ totalBytes) * 100); - изчисляваме зареденото в проценти.
bar_mc._xscale = percentDone - задаваме на мууви клипчето да има размер по _x пропорционален на процента заредени данни.
bar_txt.text = percentDone + "%" - задаваме на текстово поле да приеме стойноста на
заредените данни ( в % )
if (_root._framesloaded>= _root._totalframes) { gotoAndPlay ("Scene 1", 1); } - проверяваме дали заредените данни са колкото общия обем и ако е вярно, преминаваме към същноста на апликацията.
Скрипта се изпълнява на зареждане на фрейма. В сцената имаме 2 фрейма, тоест ако имаме 2FPS скрипта ще се изпълнява всяка секунда.
Това мисля, е един от най лесните и удобни начини да бъде обяснен принципа на работа на т.н. 'сложен прелоудър'. Можете да обогатите по различни начини.
Наздраве.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /