Слайд с картинки :)
Напоследък подобни неща са доста популярни, а пък се правят доста лесно :)
Наредете картинките една до друга, обединети ги в _mc (Convert to Symbol - Movie Clip) и задайте черната точка в ляво ! Найменувайте клипчето a_mc (в инстанс нейм). Добавете следния код на фрейм 1 :


a_mc.onEnterFrame = function() {
this._x = this._x+(_xmouse-(Stage.width)/2)/20;
if (this._x < (Stage.width - a_mc._width)) {
this._x = Stage.width - a_mc._width;
}
if (this._x > 0) {
this._x = 0;
}
};

Сложете фрейм рейт-а на 30.
Разяснение на кода :
this._x = this._x+(_xmouse-(Stage.width)/2)/20; - с този ред задаваме _x координатата на създадения мууви клип да расте спрямо мястото на мишката и големината на сцената.
if (this._x < (Stage.width - a_mc._width)) { this._x = Stage.width - a_mc._width; }
if (this._x > 0) { this._x = 0; } - ограничаваме движението от двете страни.
ДЕМО
Наздраве.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /