DHTML смяна на цветовете на формите
В този урок ще ви покажа как да направите така, че потребителите ви да могат лесно и бързо да сменят цветовете на формите (фон, текст, очертания). За целта тряабва поне малко да разбирате от DHTML.

JavaScript функцийте:
function changeColors(color,border,textcolor) {
document.getElementById('1').style.backgroundColor=color;
document.getElementById('1').style.color=textcolor;
document.getElementById('1').style.border='1px solid '+border;
}


Този скрипт дефинира няколко прости функций, който променят фона, цвета на шрифта и очертанията на елементите с ID стойност "1".

style.backgroundColor -> дефинира цвета на фона.
style.color -> дефинира цвета на шрифта.
style.border -> дефинира цвета на очертанията (border).

И така примерно ако искате потребителите ви да могат да сменят цвета на input форма трябва да поставите следният код:
<a href='#' onClick='changeColors("#cc3333","#000000","#ffffff")'>Червен фон, Черни очертания, Бял текст</a>
<form>
<input type='text' id='1' name='input' value='changeColors()'>
</form>


функцията changeColors() има следният синтаксис: changeColors(фон,очертания,текст)

DEMO/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /