Работно поле (workspace) и Инстументи (tools) в Photoshop
Започваме с инструментите (tools) и техните букви за бърз достъп:
Започваме с Move Tool (V) : Излползва се за избиране на слой (layer) на изображение (като задържите CTRL), за да трансформирате селекция или слой (free transform) натиснете CTRL и T или се използва просто да преместите дадето изображение или да му правите дадени манипулации (rotate, skew, mirror и т.н.)

Marquee Tool (M) : Използва се най - често за избиране на дадена част от изображението на която ще приложите даден филтър, ще отрежете (cut).
Има няколко вида Marquee Tool:

- Rectangular (квадрат)
- Elliptical (елипса)
- Single Row
- Single Column

Последните две са с големина 1px.


Lasso Tool (L) : Пак като Marquee Tool за избиране да част от изображение но със произволни криви (curve).

Има няколко вида Lasso Tool:

- Polygonal lasso
- Magnetic lasso

Polygonal lasso се използва след еднократно натиснкане се избират точки (point) или така наречения point-click метод като един полигон неможе да има по малко от 3 точки
Magnetic lasso се използва като влачите мишката по дадено изображение и то автоматично "залепва" за по контрасните части от него.

Magic wand tool (W) : се използва за избиране на области (area) от дадено изображение който имат различни контрасти.

Crop tool (C) : Се използва за изрязване и завъртане на изображение.

Slice tools (K) : Се използва за правене да водачи като реже общата картина на парчета.Мн удобно за направата на сайтове.

-Slice Select Tool се използва за избиране на вече изрезаните изображения и за дооправянето на големината им.

Spot Healing brush (J) : С нея се избира дадена част от изображението и тя ще го изчисти.
Тя съдържа още и:

- Healing brush tool се използва за нанасяне на поправки в повредени части от изображение
- Patch tool
- Red Eye tool се използва да премахване на т.н. червени очи който се получават при снимане със светкавица.

Brush & Pencil tool (B) : Brush tool се използва за рисуване,като може да избирате варианти на четките (Brushs),както и да променяте големината им.Pencil tool също се използва за рисуване,но е по подходящ за изострени линии.
Color replacement tool се използва за корегиране на цветовия диапазон.

Stamp Tool (S) : Много наподобява Healing brush tool, но с тази разлика,че трябва да задържите Alt над часта от снимката която искате да копирате.

- Pattern Stamp tool се използва за прилагане на вече говоти Pattern-и.

History brush tools (Y) : може да връщате всички ефекти които вече сте направили,но само на Brush области.

- Art history brush прави същото само, където го прави по артистично.

Eraser tool (Е) : тук няма какво толкова да се каже.Просто с него се трие :)

Gradient & Paint bucket tool (G) : Gradient е инструмент с който се правят преливащи цветове в избраното поле.Paint bucket се използва за запълване на цял слой или на част от него.

Blur tool (R) : Се използва за замазване на изображение.

- Sharpen tool
- Smudge tool

Dodge, Burn, Sponge tools (О) : Dodge tool изсветява рисуваната част от изобр.,Burn tool затъмнява рисуваната част от изображението.Sponge tool насища рисуваната част от изображението като я прави или по сива или по цветна.

Path selection (A) : Се използва за избиране,транформиране,местене или дори за изтриване на рисувани пътеки (paths) върху снимката.Direct selection tool се използва за избиране на 1 или повече пътеки.

Type tools (T) : За вкарване на Текст в изображението,като може да избирате font, големина на font-а и цвят.Vertical type tool се използва за писане на вертикален текст.Horizontal и Vertical mask type tool правят маска на текста.

Pen tools (P) : Се използва за рисуването на пътечки по изображението.

Shapes Tool (U) : Се използва за напвата на различни форми(правоъгълник,цилиндрични форми,елипси,многоъгълник,линии и произволни форми).

Notes tool (N) : се използва за слагане на бележка на отделна част от изобр.,както и аудио записи (с Audio Annotation tool).

Eyedropper, Color Sampler, Measure tool (I) : Eyedropper tool се използване на извличане на цвят от изображ.Color Sampler извлича RGB и CMYK стойности от изображението.Measure tool измерва разтоянието между 2 точки (дължина и широчина и ъгъла на напр. линия).

Hand tool (H) : Се използва за движение по изображението.Като има опции за zoom.Натиснете и задръжте CTRL и натиснете лявото копче на мишката и ще приближите(zoom in),същото обаче с Alt и ще отдалечите(zoom out).

Zoom Tool (Z) : Се използва за да приближите и отдалечите изобр.

Работно поле (workspace)

Menu bar : Съдържа менюта подредени според задачите си.Например Image менюто съдържа команди за рабора с изображения.

Options bar : Осигурава различни възможности (Options) за работа с дадените инструменти.

Toolbox : Съдържа инструменти за работа с дадено изображение.

Palette well : Помага да подредите палитрите си (Palettes) във Работното пространство (Work Area).

Palettes : Помага ви да контролирате и променяте изображения.

Този урок е изготвен от zaheto™ (авторски)


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /