Само регистрирани потребители може да виждат връзките в постовете
Идеята на този мод е, всички връзки във постовете, били те към сайт или e-mail адрес да бъдат скрити за гостите и за да ги видят те трябва да се логнат/регистрират. Когато гост чете даден пост с връзка, на нейно място ще има съобщение, което го приканва да се логне или регистрира.

Искам да уточня, че този мод съм го тествал преди доста време на по-стара версия - 2.0.16 и работеше перфектно (би трябвало да работи без проблеми и на по-новите версии). Също така, ако вече имате други инсталирани модове, е възможно промените в bbcode.php файла да не са абсолютно същите и ще трябва сами да прецените, кое точно с кое пасва. Нямам оригиналния мод, затова не знам точно как се казваше, кой е неговият автор и от къде съм го намерил, ако все пак имате някакви въпроси питайте.

Тестван на версия 2.0.16
Демо


Отворете - bbcode.php

Намерете:

function bbencode_second_pass($text, $uid)
{
global $lang, $bbcode_tpl;


Заменете го с:

function bbencode_second_pass($text, $uid)
{
global $lang, $bbcode_tpl, $userdata, $phpEx, $u_login_logout;

// The thing we replace links with. I like using a quote like box
$replacer = '<table width="40%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0"><tr><td class="quote">';
$replacer .= $lang['Links_Allowed_For_Registered_Only'] . '<br />';
$replacer .= sprintf($lang['Get_Registered'], "<a href=\"" . append_sid('profile.' . $phpEx . '?mode=register') . "\">", "</a>");
$replacer .= sprintf($lang['Enter_Forum'], "<a href=\"" . append_sid($u_login_logout) . "\">", "</a>");
$replacer .= '</td></tr></table>';


Намерете:

// matches a [url]xxxx://www.phpbb.com[/url] code..
$patterns[] = "#\[url\]([\w]+?://([\w\#$%&~/.\-;:=,?@\]+]|\[(?!url=))*?)\[/url\]#is";
$replacements[] = $bbcode_tpl['url1'];

// [url]www.phpbb.com[/url] code.. (no xxxx:// prefix).
$patterns[] = "#\[url\]((www|ftp)\.([\w\#$%&~/.\-;:=,?@\]+]|\[(?!url=))*?)\[/url\]#is";
$replacements[] = $bbcode_tpl['url2'];

// [url=xxxx://www.phpbb.com]phpBB[/url] code..
$patterns[] = "#\[url=([\w]+?://[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\]([^?\n\r\t].*?)\[/url\]#is";
$replacements[] = $bbcode_tpl['url3'];

// [url=www.phpbb.com]phpBB[/url] code.. (no xxxx:// prefix).
$patterns[] = "#\[url=((www|ftp)\.[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\]([^?\n\r\t].*?)\[/url\]#is";
$replacements[] = $bbcode_tpl['url4'];

// [email]user@domain.tld[/email] code..
$patterns[] = "#\[email\]([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)\[/email\]#si";
$replacements[] = $bbcode_tpl['email'];


Заменете го с:

// matches a [url]xxxx://www.phpbb.com[/url] code..
$patterns[] = "#\[url\]([\w]+?://([\w\#$%&~/.\-;:=,?@\]+]|\[(?!url=))*?)\[/url\]#is";
if ( !$userdata['session_logged_in'] )
{
$replacements[] = $replacer;
}
else
{
$replacements[] = $bbcode_tpl['url1'];
}

// [url]www.phpbb.com[/url] code.. (no xxxx:// prefix).
$patterns[] = "#\[url\]((www|ftp)\.([\w\#$%&~/.\-;:=,?@\]+]|\[(?!url=))*?)\[/url\]#is";
if ( !$userdata['session_logged_in'] )
{
$replacements[] = $replacer;
}
else
{
$replacements[] = $bbcode_tpl['url2'];
}

// [url=xxxx://www.phpbb.com]phpBB[/url] code..
$patterns[] = "#\[url=([\w]+?://[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\]([^?\n\r\t].*?)\[/url\]#is";
if ( !$userdata['session_logged_in'] )
{
$replacements[] = $replacer;
}
else
{
$replacements[] = $bbcode_tpl['url3'];
}

// [url=www.phpbb.com]phpBB[/url] code.. (no xxxx:// prefix).
$patterns[] = "#\[url=((www|ftp)\.[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\]([^?\n\r\t].*?)\[/url\]#is";
if ( !$userdata['session_logged_in'] )
{
$replacements[] = $replacer;
}
else
{
$replacements[] = $bbcode_tpl['url4'];
}

// [email]user@domain.tld[/email] code..
$patterns[] = "#\[email\]([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)\[/email\]#si";
if ( !$userdata['session_logged_in'] )
{
$replacements[] = $replacer;
}
else
{
$replacements[] = $bbcode_tpl['email'];
}


Намерете:

function make_clickable($text)
{


След него добавете:

global $userdata, $lang, $phpEx, $u_login_logout;


Намерете:

// matches an "xxxx://yyyy" URL at the start of a line, or after a space.
// xxxx can only be alpha characters.
// yyyy is anything up to the first space, newline, comma, double quote or <
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])([\w]+?://[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*)#is", "\\1<a href=\"\\2\" target=\"_blank\">\\2</a>", $ret);


// matches a "www|ftp.xxxx.yyyy[/zzzz]" kinda lazy URL thing
// Must contain at least 2 dots. xxxx contains either alphanum, or "-"
// zzzz is optional.. will contain everything up to the first space, newline,
// comma, double quote or <.
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])((www|ftp)\.[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*)#is", "\\1<a href=\"http://\\2\" target=\"_blank\">\\2</a>", $ret);

// matches an email@domain type address at the start of a line, or after a space.
// Note: Only the followed chars are valid; alphanums, "-", "_" and or ".".
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])([a-z0-9&\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)*[\w]+)#i", "\\1<a href=\"mailto:\\2@\\3\">\\2@\\3</a>", $ret);


Заменете го с:

//
// Hide links from unregistered users mod
//
if ( !$userdata['session_logged_in'] )
{
// The thing we replace links with. I like using a quote like box
$replacer = ' <table width="40%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0"><tr><td class="quote">';
$replacer .= $lang['Links_Allowed_For_Registered_Only'] . '<br />';
$replacer .= sprintf($lang['Get_Registered'], "<a href=\"" . append_sid('profile.' . $phpEx . '?mode=register') . "\">", "</a>");
$replacer .= sprintf($lang['Enter_Forum'], "<a href=\"" . append_sid($u_login_logout) . "\">", "</a>");
$replacer .= '</td></tr></table>';

// matches an "xxxx://yyyy" URL at the start of a line, or after a space.
// xxxx can only be alpha characters.
// yyyy is anything up to the first space, newline, comma, double quote or <
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])([\w]+?://[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*)#is", $replacer, $ret);

// matches a "www|ftp.xxxx.yyyy[/zzzz]" kinda lazy URL thing
// Must contain at least 2 dots. xxxx contains either alphanum, or "-"
// zzzz is optional.. will contain everything up to the first space, newline,
// comma, double quote or <.
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])((www|ftp)\.[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*)#is", $replacer, $ret);

// matches an email@domain type address at the start of a line, or after a space.
// Note: Only the followed chars are valid; alphanums, "-", "_" and or ".".
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])([a-z0-9&\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)*[\w]+)#i", $replacer, $ret);

}
else
{
// matches an "xxxx://yyyy" URL at the start of a line, or after a space.
// xxxx can only be alpha characters.
// yyyy is anything up to the first space, newline, comma, double quote or <
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])([\w]+?://[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*)#is", "\\1<a href=\"\\2\" target=\"_blank\">\\2</a>", $ret);

// matches a "www|ftp.xxxx.yyyy[/zzzz]" kinda lazy URL thing
// Must contain at least 2 dots. xxxx contains either alphanum, or "-"
// zzzz is optional.. will contain everything up to the first space, newline,
// comma, double quote or <.
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])((www|ftp)\.[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*)#is", "\\1<a href=\"http://\\2\" target=\"_blank\">\\2</a>", $ret);

// matches an email@domain type address at the start of a line, or after a space.
// Note: Only the followed chars are valid; alphanums, "-", "_" and or ".".
$ret = preg_replace("#(^|[\n ])([a-z0-9&\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)*[\w]+)#i", "\\1<a href=\"mailto:\\2@\\3\">\\2@\\3</a>", $ret);
}
//
// Hide links from unregistered users mod
//


Отворете - language/lang_english(bulgarian)/lang_main.php

Намерете:

$lang['A_critical_error'] =


На следващ ред добавете:

//
// Hide links from unregistered users mod
//
$lang['Links_Allowed_For_Registered_Only'] = 'Only registered users can see links on this board!';
$lang['Get_Registered'] = 'Get %sregistred%s or ';
$lang['Enter_Forum'] = '%senter%s the forums!';Допълнително може да си преведете текста в lang файла и да го промените според нуждите си./ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /