По-бързо зареждане с GZIP
Ако сървъра го поддържа и искате да ускорите зареждането на сайта ви,
прибавете този код в началото на вашата страница...

<?php
function compress_output($output)
{
$crc = pack('V',crc32($output));
$size = pack('V',strlen($output));
$output = gzcompress($output, 9);

$data = "\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00";
$data .= substr($output, 0, strlen($output) - 4);
$data .= $crc;
$data .= $size;

return $data;
}
header("Content-Encoding: gzip");
ob_start("compress_output");
?>
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: ventsi_konov
10:03 26-01-2011
Това горе-долу с колко(секунди или проценти) оптимизира зареждането и само кода ли оптимизира или и всички прилежащи картинки и т.н.?
1