Сини бутони
1. Отоврете нов дакумент с размери 100х20px и го запълнете в бяло.

2. Сега отидете на Layer -> Layer Style -> Gradient Overlay, натистене върху бара с градацията и сложете тези настройки:3. След като го направите и натиснете OK , сложете тези настройки:
4. Сега кликнете на Satin и използвайте тези настройки:

Blend Mode - Normal
Opacity - 20%
Angle - 179
Distance - 1px
Size - 7px

5. Сега кликнете на Inner Shadow и използвайте следните настройки:6. Отидете на Stroke и използвайте тези настройки:

Size - 1px
Position - Inside
Color - #000033

7. Бутонът е готов, но остана да сложим текст. Аз ще използвам шрифта "hooge 05_56". Сега напишете нещо с бял цвят и отидете на Layer -> Layer Style -> Drop ShadowЕто го и крайният резултат:Превод: [PoD]MaTRiX
Източник: http://invano.com

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /