Информационно поле
Този скрипт преставлява нещо като допълнително поле за информация.
Като пример ще посоча имате поле Потребител: при натискане под него се появява допълнителен помощен текст.Ето и кода


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>New Document</title>
<style type="text/css">
form {
position: relative;
}
#hint {
display: none;
position: absolute;
width: 100px;
background-color: #DFDFDF;
z-index: 999;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var value=new Array();
value['edno']='text goes here 1'; //Тук слагате текста които ще излезе под първото поле
value['dve']='text goes here 2'; //.. под второто поле
value['tri']='text goes here 3'; // и накрая под третото поле,

// естествено Вие можете да добавите още помагалтени в зависимост броя на полетата
function Hint(sender,info) {
var obj=document.getElementById('hint');
if (info!=null) {
obj.style.display='block';
obj.style.top=sender.offsetTop+sender.offsetHeight+'px';
obj.style.left=sender.offsetLeft+'px';
obj.innerHTML=value[info];
}
else {
obj.style.display='none';
}
}
</script>
</head>
<body>
<form action="">
<div id="hint"></div>
<input type="text" onfocus="Hint(this,'edno')" onblur="Hint()"><br>
<input type="text" onfocus="Hint(this,'dve')" onblur="Hint()"><br>
<input type="text" onfocus="Hint(this,'tri')" onblur="Hint()">
</form>
</body>
</html>Това е скриптчето.
Урока е авторски и направен за @smirnoff и WT

ДЕМО


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /