Меню - десен бутон
Този скрипт представлява потребителско меню което при кликване на десния бутон на произволно място на сайта, то се появява.Стига толкова приказки по-надоло ще разберете повече :D
ДЕМО


<style type="text/css">
body {
background-color:#DFDFDF;}
.skin0{
position:absolute;
width:165px;
border:1px dashed gray;
background-color:menu;
font-family:Verdana;
line-height:20px;
cursor:default;
font-size:13px;
z-index:100;
visibility:hidden;
}

.menuitems{
padding-left:10px;
padding-right:10px;
}
</style>
<div id="ie5menu" class="skin0" onMouseover="highlightie5(event)" onMouseout="lowlightie5(event)" onClick="jumptoie5(event)" display:none>
<div class="menuitems" url="http://web-tourist.net" target="_blank">web-tourist</div>
<div class="menuitems" url="http://web-tourist.net" target="_blank">web-tourist</div>
<div class="menuitems" url="http://web-tourist.net" target="_blank">web-tourist</div>
<div class="menuitems" url="http://web-tourist.net" target="_blank">web-tourist</div>
<div class="menuitems" url="http://web-tourist.net" target="_blank">web-tourist</div>
<div class="menuitems" url="http://web-tourist.net" target="_blank">web-tourist</div>
<div class="menuitems" url="http://web-tourist.net" target="_blank">web-tourist</div>
<hr>
<div class="menuitems" url="http://web-tourist.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=Pr0oF" target="_blank">Pr0oF profile</div>
</div>

<script language="JavaScript1.2">

var display_url=0
var ie5=document.all&&document.getElementById
var ns6=document.getElementById&&!document.all
if (ie5||ns6)
var menuobj=document.getElementById("ie5menu")
function showmenuie5(e){
//Find out how close the mouse is to the corner of the window
var rightedge=ie5? document.body.clientWidth-event.clientX : window.innerWidth-e.clientX
var bottomedge=ie5? document.body.clientHeight-event.clientY : window.innerHeight-e.clientY

//if the horizontal distance isn't enough to accomodate the width of the context menu
if (rightedge<menuobj.offsetWidth)
//move the horizontal position of the menu to the left by it's width
menuobj.style.left=ie5? document.body.scrollLeft+event.clientX-menuobj.offsetWidth : window.pageXOffset+e.clientX-menuobj.offsetWidth
else
//position the horizontal position of the menu where the mouse was clicked
menuobj.style.left=ie5? document.body.scrollLeft+event.clientX : window.pageXOffset+e.clientX

//same concept with the vertical position
if (bottomedge<menuobj.offsetHeight)
menuobj.style.top=ie5? document.body.scrollTop+event.clientY-menuobj.offsetHeight : window.pageYOffset+e.clientY-menuobj.offsetHeight
else
menuobj.style.top=ie5? document.body.scrollTop+event.clientY : window.pageYOffset+e.clientY

menuobj.style.visibility="visible"
return false
}

function hidemenuie5(e){
menuobj.style.visibility="hidden"
}

function highlightie5(e){
var firingobj=ie5? event.srcElement : e.target
if (firingobj.className=="menuitems"||ns6&&firingobj.parentNode.className=="menuitems"){
if (ns6&&firingobj.parentNode.className=="menuitems") firingobj=firingobj.parentNode //up one node
firingobj.style.backgroundColor="highlight"
firingobj.style.color="white"
if (display_url==1)
window.status=event.srcElement.url
}
}

function lowlightie5(e){
var firingobj=ie5? event.srcElement : e.target
if (firingobj.className=="menuitems"||ns6&&firingobj.parentNode.className=="menuitems"){
if (ns6&&firingobj.parentNode.className=="menuitems") firingobj=firingobj.parentNode //up one node
firingobj.style.backgroundColor=""
firingobj.style.color="black"
window.status=''
}
}

function jumptoie5(e){
var firingobj=ie5? event.srcElement : e.target
if (firingobj.className=="menuitems"||ns6&&firingobj.parentNode.className=="menuitems"){
if (ns6&&firingobj.parentNode.className=="menuitems") firingobj=firingobj.parentNode
if (firingobj.getAttribute("target"))
window.open(firingobj.getAttribute("url"),firingobj.getAttribute("target"))
else
window.location=firingobj.getAttribute("url")
}
}

if (ie5||ns6){
menuobj.style.display=''
document.oncontextmenu=showmenuie5
document.onclick=hidemenuie5
}

</script>


Общо взето е това, малко е къснично така и ще оставя оригиналните пояснения на скрипта на английски, някоя друга сутрин ще ги преведа :)

ДЕМО


----
Source : dynamicdrive.com
----

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /