Защита на phpmyadmin
Здравейте,
сега ще ви покажа един много полезен метод за предпазване на phpmyadmin
ето как да си го предпазите
Отворете файла httpd.conf и добавете следните редове

Alias /phpmyadmin "/Core/phpmyadmin/"

<Directory "/Core/phpmyadmin">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

разбира се горният код се нуждае от лека промяна, защото на всеки phpmyadmin-а и апеича са на различно място
ето какво трябва да промените
променете 1 и 3 ред
ето така
Alias /phpmyadmin "/пътя до phpmyadmin /"
и
<Directory "/пътя до phpmyadmin">

ако апеича ви се намира в D:/apache
а phpmyadmin-а ви се намира в D:/apache/phpmyadmin
то тогава код-а трябва да изглежда по този начин

Alias /phpmyadmin "/apache/phpmyadmin/"

<Directory "/apache/phpmyadmin">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

надявам се че разбрахте как става номера

а ако искате да отворите phpmyadmin в браузъра трябва да напишете localhost/phpmyadmin


ВНИМАНИЕ
Този урок е писан специално за web-tourist.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: tree
21:42 01-11-2009
да речем, че сте схванали идеята горе, добра е, но ще добавя още нещо. специално за уиндоуски машини никога не слагайте папката phpmyadmin в дефинирания докуменруут, също е идеино да промените името на папката и на алаиаса.
1