Ротация на банери чрез Java Script
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="javascript">
var banner1 = new Image();
var banner2 = new Image();

banner1.src = "линка.jpg ";
banner2.src = "линка.jpg ;

function change()
{
obj = document.getElementById('banner');
if(obj.src == banner1.src)
obj.src = banner2.src;
else
obj.src = banner1.src;
}

setInterval("change();", 1000);
</script>
</head>

<body>
<img src="линка.jpg " id="banner" alt=""/>
</body>
</html>
banner1.src = - задаваме пътя до banner 1
banner2.src = - задаваме пътя до banner 2 и т.н.

setInterval("change();", 1000); - задаваме през какъв интервал да се сменят изображенията; в случая е 1 секунда. Ако желаем 2, 3, 4 секунди, съответно пишем 2000 , 3000 , 4000 и т.н.<img src="линка.jpg " id="banner" alt=""/>в body слагаме таг за изображение там където искаме да се появява то.
DEMO


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /