Високосна или не
такамм.. ето един скрипт с който можете да проверите дали дадена година е високосна или не.
:)

<?
function vis($godina){
if ($godina < 0) $godina++;
$godina += 4800;
if ( ($godina % 4) == 0) {
if (($godina % 100) == 0) {
if (($godina % 400) == 0) {
return(1);
} else {
return(0);
}
} else {
return(1);
}
} else {
return(0);
}
}
if(isset($_POST['godina']) && is_numeric($_POST['godina']))
{
switch (vis($_POST['godina']))
{
case "0":
echo $_POST['godina']."г. Не е високосна";
break;
case "1":
echo $_POST['godina']."г. Е високосна";
break;
}
}
else {
echo "Пр. 2007 ";
}
echo '<form action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" method="POST">
<input type="text" name="godina" maxlength="4" />
<input type="submit" value="Провери">
</form>';
?>


DEMO


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /