Океанска сцена
1. Създайте нов документ с размери 500 x 500 пиксела и създайте нов слой( Layer -> New -> Layer ). Сменете foreground

цвеветът на син (аз ще използвам #7AA6E8), а за background цвят сложете челен (#000000). Сега отидете на Filter ->

Render -> Clould
и трябва да получите нещо като това от снимката отдолу.2. Сега отидете на Filter -> Render -> Fibers и използвайте настройките посочени отдолу.Ще се получи нещо като това :В момента менюто с слоевете трябва да изглежда така :3. Сега трябва да завартим водата хоризонтално. Отидете на Image -> Rotate Conavas -> 90 CW.4. Дублирайте слоя с водата и променете Blending Mode на Screen и намалете opacity до толкова, колкото смятате че е

нужно. Ето и снимка на менюто с слоевете, а под нея и резултатът от действията в тази точка.

5. Сега трябва да направим небето. Направете нов празен слой (засега нека се казва Layer2) директно над слоя с име Layer 1

copy
. Сега променете foreground цвета на #7AA6E8, който бяхме предварително задали. Вземете Gradiend Tool

() и в менято с настройки направете това :6. Докато сте все още на Layer2 и сте вземли Gradient Tool провлачете мишката, както е показано на картинката отдолу.Ще се получи нещо като това.А така трябва да изглежда прозореца с слоевете.7. Създайте нов празен слой (с име Layer3) и го поставете над Layer2. Променете foreground цвета на бял ( #ffffff ) и

background цвета на черен ( #000000 ). Вземете Gradient Tool ( )

и поставете тези настройки :Сега провлачете както е показано на картинката.Трябва да получите нещо като това :8. Сега променете opacity на слоя на 66%

9. Дублирайте Layer2.Натиснете Ctrl+Click върху иконката на слой, която е оцертана с червена на сничката отдолу.10. Променете foreground цвета на #7AA6E8 и background цвета на черен (#000000). Сега отидете на Filter -> Render

-> Clouds
11. Сега променете Blending Mode на Overlay и намаленте opacity (аз използвах %70).

Вариант 1
Вариант 2

-----------------------------
Превод: [PoD]MaTRiX
Източник: http://www.heathrowe.com
-----------------------------

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /