Манипулатори на събития
Ще изредим всички манипулатори на събития, важно е кога кой да ползваме Exclamation
Събитията по долу можете да ползвате директно върху бутон или мууви клип.

on (press) - Изпълнява дадена задача при натискане на бутона на мишката върху въпросният обект. Използва се, когато искаме да сме сигурни че веднъж натиснал обекта, потребителя няма да се разколебае (например Mad )
on (release) - Същото като горното, но задачата се изпълнява при отпускана на бутона на мишката. Ползва се при правенето на менюта, линкове и др.
on (releaseOutside) - Изпълнява задача при отпускане на бутона извън обекта. Не намира широко приложение, добавя допълнителна интерактивност при някои апликации.
on (rollOver) - Задейства код при поставяне на курсора над обекта, който съдържа кода. Ползва се за правенето на ефектни менюта и много други.
on (rollOut) - Задейства код при премахване на курсора от обекта, който съдържа кода.Ползва се за правенето на ефектни менюта и много други.
on (dragOver) - Изпълнява код, когато през обекта премине курсора с натиснат бутон. Дава възможности за подробно следене на действията на потребителя.
on (dragOut) - Изпълнява код, когато курсора напусне обекта с натиснат бутон.Дава възможности за подробно следене на действията на потребителя.
Clips
onClipEvent (Load) - Изпълнява код, когато въпросният обект се зареди("включи") в сцената. С това събите можем да добавим ефект (звук, анимация, и тн) когато към филмчето се включва обект.
on ClipEvent (unLoad) - Задейства код, когато обекта напусне сцената.С това събитие можем да добавим ефект (звук, анимация, и тн) когато към филмчето се включва обект.
onClipEvent (enterFrame) - Изпълнява код на всяко "влизане" на обекта във въпросният фрейм. Това пряко зависи от фрейм-рейта. Може да се ползва като заместител на сетИнтервал в някои случаи.
onClipEvent (mouseMove) - Изпълянва код при местене на курсора. Използва се когато имаме нужда от ефект, пряко зависим от движението на мишката. Често се ползва при нужда за анимации и ефекти, пряко заивисими от местоположението и статуса на мишката.
on (keyPress) - Задейства код при натискане на бутон от клавиатурата
onClipEvent (mouseDown), (mouseUp), (keyDown), (keyUp) - маусДаун и маусЪп за разлика от пресс и рилиис изпълняват код, когато мишката се натисне навсякъде в сцената (не само на обекта). Докато кейПрес се ползва, когато имаме нужда да следим за натискането на 1 бутон, кейДаун и кейЪп могат да се ползват за клавишни комбинации и др.
onClipEvent (data) - Задейства код при зареждане на нещо от външен файл.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /