WML: Създаване на сайт за мобилни устройства
Езикът който се използва за за изработване на уеб страници за мобилни устройства е WML (Wireless Markup

Languages).WML е съсдаден въд основа на XML и в него се използват същите синтактични правила.

Потготовка на сървъра
Когато въведете адреса на HTML страница сървърът сравнява данните от сайта и осъществява съответната

обработка.Поради голямата популярност на HTML всички сървъри са настроени да поддържат HTML

страници.Трябва да помогнем на сървъра да обработва WML файлове като асоцираме разширението на файла с

правилните MIME типове.

Потготовка на Аpache

Стъпка едно: Направете един текстов файл и на първия ред въведете DirectoryIndex интервал и index.wml

(името на файла който ще се визоализир след въвеждането на URL)

Стъпка две: Натиснете Return

Стъпка три: Въведете Addtype mime extension където mime е тип MIME а extension е разширение на вида

налични файлове

Стъпка Четири: Повторете стъпка 3 за всеки тип файл щойто ще се обслужва

Стъпка пет: Съхранете файла с име .htaccess

Така трябва да изглежда .htaccess файла
DirectoryIndex index.wml
addtype text/vnd.wap.whml wml
addtype text/x-hdml hdml
addtype image/vnd.wap.wbmp wbmp


Стартиране на WML
Наборът от взаимно свързани WEB страници за мобилни устройства се запсива в уеб страница наречена deck

написана на WML.

За да стартирате Вашата WML страница следвайте следните стъпки
В празна страница въведете следното:
<? xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd"
Така браузърите вече ще знаят че вашата странице и писана на WML и е проектирана за разглеждане от WAP

браузъри.

След това въведете тага <wml> за да започнеге самото съдържание на страницата.
За завършване на страницата се използва тага </wml>

Създаване на Card
Програмният пакет (deck) който споменахме по горе може да се раздели на отделни стрници наричани карти.

Създаване на карта:

В WML документа след елемента <wml> въведете <card id="Welcome" title="Welcome" newcontext="true">
къденто id="Welcome" е уникална дума за идентифицилане на картата
Елементът title="Welcome" се използва за поставяне на заглавие на страницата (нещо като <title> при HTML)
Елементът newcontext="true" се използва за връщане на променлимите в изходно положение и пречистване на буфера.

Въведете </card> за завършване на картата

Действителното съдържание на страницата се изгражда чрез XHTML

Това е кода на една проста страница с картинка и текст
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd"

<wml>
<card id="welcome" title="Welcome" newcontext="true">
<p align="center">

<img scr="pic.wbmp" alt="logo" /><br />

<big><b>Web Tourist<br />WML by m3</b></big>

</p>
</card>
</wml>


Важно: ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТРАНИЦАТА ИЗПОЛЗВАЙТЕ XHTML!!!
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /