Виждане на IP адрес в Лично Съобщение(phpbb3)

Автор: hari_potar

Така..това е първото ми уроче. Да започваме:

Име на мода: Display IP adress of private message(phpbb3)
Мод описание: Този мод позволява показване на IP адреса в частно съобщение. Попринцип тази опция работи само при администраторите , но с този мод чрез 2 кликвания в админ панела може да зададете права Smile

ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ МОДА НАПРАВЕТЕ BACK-UP НА ФАЙЛОВЕТЕ КОИТО РЕДАКТИРАТЕ И ТАБЛИЦИТЕ В БЗАТА ДАННИ!!
Да започваме:

Време на инсталация: 5 мин.
Ниво на инсталиране: Лесно

#Файлове за редакция:
#ncludes/ucp/ucp_pm_viewmessage.php,
#language/en/acp/permissions_phpbb.php,
#styles/prosilver/template/ucp_pm_viewmessage.html

#Файлове за добавяне:
Няма

SQL

INSERT INTO phpbb_acl_options (auth_option, is_global, is_local, founder_only) VALUES ('m_display_pm_ip', 1, 1, 0);

[-Отвори -]
includes/ucp/ucp_pm_viewmessage.php
[Намери]

$url = append_sid("{$phpbb_root_path}ucp.$phpEx", 'i=pm');

[След това добави]


//-- mod : Display IP address of private message ------------------------------------------
//-- add
$author_ip = '';

if ( $user->data['user_type'] == USER_FOUNDER || $auth->acl_get('m_display_pm_ip') )
{
$author_ip = $message_row['author_ip'];
}
//-- end : Display IP address of private message ------------------------------------------

[Намери]

'MESSAGE_AUTHOR_FULL' => get_username_string('full', $author_id, $user_info['username'], $user_info['user_colour'], $user_info['username']),

[Преди това добави]


//-- mod : Display IP address of private message ------------------------------------------
//-- add
'AUTHOR_IP' => $author_ip,
//-- end : Display IP address of private message ------------------------------------------

[Намери]

'S_SPECIAL_FOLDER' => in_array($folder_id, array(PRIVMSGS_NO_BOX, PRIVMSGS_OUTBOX)),

[След това добави]

//-- mod : Display IP address of private message ------------------------------------------
//-- add
'acl_m_display_pm_ip' => array('lang' => 'Can display Ip adress of private message', 'cat' => 'pm'),
//-- end : Display IP address of private message ------------------------------------------

[Отвори]
styles/prosilver/template/ucp_pm_viewmessage.html
[Намери]

<strong>{L_SENT_AT}:</strong> {SENT_DATE}

[След това добави]

<!-- IF S_AUTHOR_IP --><strong>{L_IP}:</strong> {AUTHOR_IP}<!-- ENDIF -->

Допълнителни инструкции:
Изчистете кеша на форума.

Източник: phpbbhacks.com
Превод: Сияд Кахул(по-известен в форума като hari_potar Winking)

Enjoy!

Вашият коментар