Екип в PHP Fusion

Автор: boby

Ето как можете да си направите страница „екип“ за сайта ви (PHP Fusion). Скрипта извлича данни от ДБ-то и автоматично слага членовете на екипа в една страница, кръстена staff.php. Ето как става: Пишете долния код на Notepad, сейфате го под името staff.php и го ъплоудвате в главната директория на фюжъна ви. Адреса на страницата, след като я ъплоуднете, ще бъде www.сайта.com/staff.php .Ето кода:

<?php

require_once "maincore.php";
require_once "subheader.php";
require_once "side_left.php";
opentable($settings['sitename']." Екип");
echo "<table align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' class='tbl-border' width='90%'>
<tr>
<td class='tbl2'><strong>Потребител</strong></td>
<td class='tbl2'><strong>Тип</strong></td>
<td class='tbl2'><strong>Последно влизане</strong></td>
</tr>\n";

$moderators = array();
$result = dbquery("SELECT forum_moderators FROM ".$db_prefix."forums WHERE forum_cat!=0 AND forum_moderators!=''");
while ($data = dbarray($result)) { $moderators = array_merge($moderators, explode('.', $data['forum_moderators'])); }
$moderators = array_unique($moderators);
$msql = (count($moderators) ? "AND (user_id=".implode(" OR user_id=", $moderators).") " : "user_id=0 ");

for ($i = 103; $i >= 101; $i--) {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."users WHERE user_level=$i ".($i == 101 ? $msql : "")."ORDER BY user_name");
while ($data = dbarray($result)) {
echo "<tr>"
."<td class='tbl1' nowrap width='1%'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$data['user_name']."</a>
<center><img height='50' width='50' src='".IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']."'></center></td>"
."<td class='tbl1' nowrap width='1%'>".($i != 101 ? getuserlevel($data['user_level']) : $locale['userf1'])."</td>"
."<td class='tbl1' nowrap width='1%'>".showdate("shortdate",$data['user_lastvisit'])."</td>"
."</tr>\n";
}
}

echo "</table>\n";
closetable();
require_once "side_right.php";
require_once "footer.php";
?>

Вашият коментар