Защита на phpmyadmin

Здравейте,
сега ще ви покажа един много полезен метод за предпазване на phpmyadmin
ето как да си го предпазите
Отворете файла httpd.conf и добавете следните редове

Alias /phpmyadmin "/Core/phpmyadmin/"

<Directory "/Core/phpmyadmin">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

разбира се горният код се нуждае от лека промяна, защото на всеки phpmyadmin-а и апеича са на различно място
ето какво трябва да промените
променете 1 и 3 ред
ето така
Alias /phpmyadmin „/пътя до phpmyadmin /“
и

ако апеича ви се намира в D:/apache
а phpmyadmin-а ви се намира в D:/apache/phpmyadmin
то тогава код-а трябва да изглежда по този начин

Alias /phpmyadmin "/apache/phpmyadmin/"

<Directory "/apache/phpmyadmin">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

надявам се че разбрахте как става номера

а ако искате да отворите phpmyadmin в браузъра трябва да напишете localhost/phpmyadmin

ВНИМАНИЕ
Този урок е писан специално за web-tourist.

Вашият коментар