Здравей! и аватар в индекса на форума

Автор: Breaker

Здравейте!Това е мод,който поставя текст „Здравей“ и аватара ви в индекса!

Название: „Здравей“ и Аватар в индекса на форума!
Автор: Hafiz Mohd < izzat_halmi@hotmail.com > http://hafiz01.50free.net/
Превод: Breaker
Специално за:Web-Tourist.Net
Описание: Този мод показва ‘Здравейте твоят_ник и аватара ви
(ако имате такъв) до полето ‘Кой е он-лайн“‘ в индекса на форума ви.
Ако нямате аватар, ще се покаже картинката ‘whosonline.gif’

Версия: 3.0.0

Трудност:Лесно
Време за инсталиране: ~5 Минути
Файлове за редакция: index.php, lang_main.php, index_body.tpl
Допълнителни Файлове: Няма

## Ето и демо:
#
#-----[ ОТВОРЕТЕ]------------------------------------------
#
index.php

#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
$template->set_filenames(array(
'body' => 'index_body.tpl')
);


#
#-----[ СЛЕД ТОВА ПОСТАВЕТЕ ]------------------------------------------
#

//
// START MOD: Avatar On Index - Denz
//
$avatar_img = '';
if ( $userdata['user_avatar_type'] && $userdata['user_allowavatar'] )
{
switch( $userdata['user_avatar_type'] )
{
case USER_AVATAR_UPLOAD:
$avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar'] . '" alt="" border="0" />' : '';
break;
case USER_AVATAR_REMOTE:
$avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<img src="' . $userdata['user_avatar'] . '" alt="" border="0" />' : '';
break;
case USER_AVATAR_GALLERY:
$avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $userdata['user_avatar'] . '" alt="" border="0" />' : '';
break;
}
}
if ($avatar_img == '')
{
$avatar_img = '<img src="templates/subSilver/images/whosonline.gif" />';
}
// Check For Anonymous User
if ($userdata['user_id'] != '-1')
{
$name_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=editprofile&" . $userdata['user_id']) . '">' . $userdata['username'] . '</a>';
}
else
{
$name_link = $lang['Guest'];
}
//
// END MOD: Avatar On Index - Denz
//


#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#

'FORUM_LOCKED_IMG' => $images['forum_locked'],


#
#-----[ СЛЕД ТОВА ПОСТАВЕТЕ ]------------------------------------------
#

//
// START MOD: Avatar On Index - Denz
//
'L_NAME_WELCOME' => $lang['Welcome'],
'U_NAME_LINK' => $name_link,
'AVATAR_IMG' => $avatar_img,
//
// END MOD: Avatar On Index - Denz
//

#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
language/lang_english/lang_main.php


#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
$lang['Welcome_subject'] = 'Welcome to %s Forums'; // Welcome to my.com forums

#
#-----[ СЛЕД ТОВА ПОСТАВЕТЕ ]------------------------------------------
#

//
// START MOD: Avatar On Index - Denz
//
$lang['Welcome'] = "Welcome"; // Welcome
//
// END MOD: Avatar On Index - Denz
//

#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#

templates/subSilver/index_body.tpl


#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#

<tr>
<td class="row1" align="center" valign="middle" rowspan="2"><img src="templates/subSilver/images/whosonline.gif" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></td>
<td class="row1" align="left" width="100%"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br />{TOTAL_USERS}<br />{NEWEST_USER}</span>
</td>
</tr>

#
#-----[ ЗАМЕСТЕТЕ С ТОВА: ]------------------------------------------
#

<!--
<tr>
<td class="row1" align="center" valign="middle" rowspan="2"><img src="templates/subSilver/images/whosonline.gif" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></td>
<td class="row1" align="left" width="100%"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br />{TOTAL_USERS}<br />{NEWEST_USER}</span>
</td>
</tr>
-->
<tr>
<td class="row1" align="center" valign="middle" rowspan="2"><span class="mainmenu">{L_NAME_WELCOME}</span><BR /><span class="mainmenu">{U_NAME_LINK}</span><BR /><BR />{AVATAR_IMG}</td>
<td class="row1" align="left" width="100%"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br />{TOTAL_USERS}<br />{NEWEST_USER}</span>
</td>
</tr>


#
#-----[ ЗАПАЗЕТЕ/ЗАТВОРЕТЕ ФАЙЛОВЕТЕ ]------------------------------------------
#
# EoM

Вашият коментар