Интересен скрипт за ротация на банери!

Eто един интересен скрипт за ротация на банери.Рекламите се сменят на всеки 30 секунди като едниния банер „избутва“ другия

<html>
<title>Ротация на Банери</title>
<head>
<script language="JavaScript">

var displayTime, speed, wait, banner1, banner2, bannerIndex, bannerLocations;


function initVar() {
displayTime = 10; // Времето през което ще се сменят банерите.
speed = 5; // Скоростта за която ще се сменят банерите
wait = true;

banner1 = document.getElementById("banner1");
banner2 = document.getElementById("banner2");

banner1.style.left = 0;
banner2.style.left = 500;

bannerIndex = 1;// Напишете пътя до банера
bannerLocations = new Array("http://www.САЙТ.com/banner1.gif", "http://www.САЙТ2.com/banner2.gif");

// Напишете URLа който ще се зарежда при клик
bannerURLs = new Array("http://www.САЙТ.com/","http://www.САЙТ2.com/");
}function moveBanner(){

if(!wait){

banner1.style.left = parseInt(banner1.style.left) - (speed * 5);
banner2.style.left = parseInt(banner2.style.left) - (speed * 5);


if(parseInt(banner1.style.left) <= -500){
banner1.style.left = 500;
bannerIndex = (bannerIndex < (bannerLocations.length - 1)) ? ++bannerIndex :0;
banner1.src = bannerLocations[bannerIndex];
link1.href = bannerURLs[bannerIndex];
wait = true;
}

if(parseInt(banner2.style.left) <= -500){
banner2.style.left = 500;
bannerIndex = (bannerIndex < (bannerLocations.length - 1)) ? ++bannerIndex :0;
banner2.src = bannerLocations[bannerIndex];
link2.href = bannerURLs[bannerIndex];
wait = true;
}

setTimeout("moveBanner()",100);
} else {
wait = false;
setTimeout("moveBanner()", displayTime * 1000);
}
}


</script>
<style>

#addbox { position: relative; width: 500px; height: 70 px; clip: rect(0px, 500px, 0px, 70px); overflow: hidden; }
#banner1 { position: relative; width: 480px; height: 60px; left: 0; top: 5px; }
#banner2 { position: relative; width: 480px; height: 60px; left: 500px; top: -55px; top:-58px; }

</style>
</head>

<body onLoad="initVar(); moveBanner()">


<div align="center"><div name="addbox" id="addbox">
<a name="link1" id="link1" href="http://www.САЙТ.com"><img border="0" name="banner1" id="banner1" src="http://www.САЙТ.com/banner1.gif"></a>

<a name="link2" id="link2" href="http://www.САЙТ2.com"><img border="0" name="banner2" id="banner2" src="http://www.САЙТ2.com/banner2.gif"></a>
</div></div>

</body>
</html>

Вашият коментар