Колко пъти е свален даден файл

Автор: RiddleR

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Download</title>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<?php if($_GET['dwn'] != ''){ ?>
<script type="text/javascript">
<!--
function loading(download){
window.location.href=download;
setTimeout('window.location.href="download.php"', 3000);
}
//-->
</script>
<?php } ?>
</head>
<?php
// File size
$filename = 'program.exe';
$kb = filesize($filename)/1024;
$kb = floor($kb*100)/100;
// Connecting to data base
$con = mysql_connect("localhost","root","");
$select_db = mysql_select_db("test");
?>
<body <?php if($_GET['dwn']=='program')
echo ' onload=\'loading("program.exe")\''; ?> >
<?php
// Get the number of downloads from data base
$sql = "SELECT program from download";
$query = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_object($query);
$nr = $row->program;
// Ако връзката е кликната увеличава броят на изтегли и обновяване на базата данни
if ($_GET['dwn'] == "program"){
$nrp = $nr+1;
$sql = "UPDATE download SET ".$_GET['dwn']." = '".$nrp."' WHERE ".$_GET['dwn']." = '".$nr."'";
$query = mysql_query($sql);
}
?>
<a href="download.php?dwn=program" title="Свали файла">Свали нещото си</a>
  Големина: <?php echo $kb.' kB'; ?>  Сваляно: <?php echo $nr; ?> times
</body>
</html>

SQL

CREATE TABLE `download` (
`program` int(11) NOT NULL default '0'
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO `download` VALUES (0);

Давам ви примерен код , ако сложите кода в дадена страница и качите SQL няма да проработи от само себе си , трябва малко да го едитнете .

Тук :

<?php
// File size
$filename = 'program.exe';
$kb = filesize($filename)/1024;
$kb = floor($kb*100)/100;
// Connecting to data base
$con = mysql_connect("localhost","root","");
$select_db = mysql_select_db("test");
?>

Вашият коментар