Конфигуриране на Apache сървър за работа с Perl

Автор: Galli

В тази статия ще напиша, как се конфигурира Apache сървър за работа с perl кодове за Windows операционна система. За тази цел ще използвам инсталиран WampServer 2.0i сървър. Написал съм статия, как се инсталира WampServer.
Ще трябва да изтеглитве ActivePerl от официалния сайт. Аз съм използвал ActivePerl Community Edition версия 5.10.1.1007 (32-битова версия).
След като сте инсталирали сървъра отивате в папка \wamp\bin и създавате нова папка perl. Пускате инсталационния файл на ActivePerl и го инсталирате като посочвате да се инсталира в създадената от вас папка \wamp\bin\perl.
Пускате WampServer и натискате с левия бутон на мишката иконата му в систвемния трей, отивате върху Apache и от менюто избирате httpd.conf.
Ще ви се отвори конфигурационният файл на Apache. В него ще трябва да се направят няколко промени.

  1. Намирате:
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
</Directory>

и заменяте Options FollowSymLinks с Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI

  1. Намирате:
    ScriptAlias /cgi-bin/ „cgi-bin/“
    и поставяте # пред него
  2. Намирате:
<Directory "cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

и ги заменяте с

<Directory "F:/wamp/www">
AllowOverride None
Options ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Тук F:/wamp/www е папката, от която ще работят perl файловете. В примера това е www. Ако искате да работят само от cgi-bin, трябва да зададете пътя така – и да създадете такава папка във www.

  1. Намирате:
#AddHandler cgi-script .cgi

и го заменяте го с

AddHandler cgi-script .pl .cgi

Забележка – махате # пред реда. Добавено е .pl разширение, което означава, че може да записвате кодовете в .pl файлове.
Записвате промените и затваряте текстовия редактор.
Следва да рестартирате WampServer или само Apache.
С това конфигурацията приключва.
Сега ще ви напиша една елементарна програма на perl, за да пробвате как работи.
Направете нов файл test.pl в папка www, или която вие сте избрали при конфигурацията, при мен е www.
В него запишете следващия код.

#!F:\wamp\bin\perl\bin\perl.exe
print "Content-type: text/html\n\n";
print "This is perl test.";

Сега отворете вашия браузър и напишете в адресната лента http://localhost/test.pl
Ще видите надпис This is perl test.

Вашият коментар