Лента за гласуване в bgtop за phpbb2

Автор: human

Сега ще Ви покажа как да направите лента като Bg-Pro.com , но за php bb2
1-во слагате този sql код в БД


CREATE TABLE `bgtop` (
`id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
`ip` varchar(255) NOT NULL,
`time` text NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ;

След това правите файл bgtop.php и слагате следният код в него:

<?
$connection = mysql_connect('localhost', 'бдюсър', 'бдпарола') or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни"); //Връзка към БД
$db = mysql_select_db('бдиме',$connection)or die("Сайтът неможе да избере БД"); //Избиране на БД
$link='http://bgtop.net/in.php/*******'; //линка Ви към bgtop
$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; //взимаме ip-то на юзъра
$timenow = time(); //взимаме времето в момента
$time24=$timenow+86400; //взимаме времето след 24 часа
$query1 = "SELECT * FROM bgtop WHERE ip='$ip' AND time>='$timenow'";
$result1=@mysql_query($query1);
if (@mysql_num_rows($result1)==0)//правим проверка дали е гласувал и ако не е гласувал отчитаме гласа в БД и го пренасочваме към страницата за гласуване в БГтоп
{
$sql3 = "INSERT INTO `bgtop` VALUES('', '$ip', '$time24' );";
$sql3=mysql_query($sql3)or die(mysql_error());
header("location: $link");
}
else //а ако е гласувал го връщаме в index.php
{
header("location: index.php");
}
?>

След това Отваряте includes/page_header.php

Намирате

$template->set_filenames(array(
'overall_header' => ( empty($gen_simple_header) ) ? 'overall_header.tpl' : 'simple_header.tpl')
);

След него добавяте


$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$timenow = time();
$time24=$timenow+86400;
$query1 = "SELECT * FROM bgtop WHERE ip='$ip' AND time>='$timenow'";
$result1=@mysql_query($query1);
if (@mysql_num_rows($result1)==0)
{
$link="<a href=\"bgtop.php\"><div style=\"display: block; color: #444444; padding: 5px; border-bottom: 1px #CCCCCC solid; text-align: center; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; background: #FDFFCB;\">Гласувайте за сайта в bgtop</div></a>";
}
else
{
$link="";
}

Намирате

'T_FONTFACE2' => $theme['fontface2'],
'T_FONTFACE3' => $theme['fontface3'],
'T_FONTSIZE1' => $theme['fontsize1'],
'T_FONTSIZE2' => $theme['fontsize2'],
'T_FONTSIZE3' => $theme['fontsize3'],
'T_FONTCOLOR1' => '#'.$theme['fontcolor1'],
'T_FONTCOLOR2' => '#'.$theme['fontcolor2'],
'T_FONTCOLOR3' => '#'.$theme['fontcolor3'],
'T_SPAN_CLASS1' => $theme['span_class1'],
'T_SPAN_CLASS2' => $theme['span_class2'],
'T_SPAN_CLASS3' => $theme['span_class3'],

След това добавяте

'LINK' => $link,

Затваряте файла и отваряте templates/ТЕМПЛЕЙТ/overall_header.tpl и най-горе пишете

{LINK}

Това е 🙂

Вашият коментар